Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LYSEKIL KYRKEBY 5:1 - husnr 1, LYSE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2666-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LYSE KYRKA (akt.)

1911 - 1912

Västra Götaland
Lysekil
Bohuslän
Lyse
Lyse församling
Göteborgs stift
Skal 218

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

LYSE är en medeltida kyrkplats, den medeltida kyrkan omnämnd tidigast 1391. Den ersattes av en ny kyrka som stod klar 1851. Den äldre kyrkans trätorn behölls. Denna yngre kyrka brann 1909. Dess sakristia klarade sig och nyttjades senare som bårhus, och längre fram som förråd. Kyrkobyggnaden står kvar som ruin.

I stället för att göra en återuppbyggnad valde man att bygga en ny kyrka. Uppdraget att upprätta ritningar gick till arkitekten Sigfrid Ericsson i Göteborg, och 1911-12 uppfördes Lyse nuvarande kyrka. Byggmästare var Johan L Johansson, Ulricehamn

Kyrkan har inte genomgå...

Läs mer i eget fönster

År 1911 - 1912 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn och sakristia. Ersatte en kyrka från 1851, nedbrunnen 1909

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1911 - 1912 Nybyggnad - Torn
Tornets bottenvåning fungerar som vapenhus

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1911 - 1912 Nybyggnad - Sakristia

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1911 - 1912 Nybyggnad - Korparti

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1918 - 1918 Underhåll - exteriör
Omfogning av tornet och långhuset i öster.

Oscar Wallén, Göteborg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1918 - 1921 Teknisk installation - el
Elektrifiering av kyrkan.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1938 - 1938 Underhåll
Omfogning av murarna, invändig omputsning. Kopparavtäckning på vissa murkrön. Rötskadade bjälkar utbytta, tornet järnförstärkt mm. Invändig putslagning.

John Lindberg (Entreprenör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1946 - 1946 Underhåll - takomläggning
Tornspiran kopparklädd.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1979 - 1979 Ändring
Nytt golv, nya bänkar med gamla gavlar, ombyggnader i sakristian, inbyggnader under läktaren. Breddning av mittgång, nytt golv i bänkkvarter.

HLM Arkitekter (Hernek, Lindsten, Molin) (Firma)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1991 Underhåll
Plastfärg borttagen invändigt, putslagning. Reparation av skiffertak.

Yngve Påhlsson (Konstruktör)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1991 Ändring
Sänkning av golv innanför altarring. Ändring av innerfönster.

Yngve Påhlsson (Konstruktör)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1994 Fast inredning - bänkinredning
Främre bänkar borttagna.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)