Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STENUNGSUND SPEKERÖDS PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, SPEKERÖDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2373-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SPEKERÖDS KYRKA (akt.)

1180 - 1219

Västra Götaland
Stenungsund
Bohuslän
Spekeröd
Spekeröd-Ucklums församling
Göteborgs stift
Spekeröds prästgård 109

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

SPEKERÖDS KYRKA har ett medeltida ursprung, sannolikt 1100- eller 1200-tal. Den har genomgått flera förändringar, men framförallt två stora ombyggnader.

Den första ombyggnaden ägde rum 1734-1735, då det medeltida korpartiet revs och ersattes av det nuvarande tresidiga koret. Kyrkan fick då också större fönster, och ett nytt eller ombyggt taklag. 1742 byggdes troligen också ett trätorn, som ersatte en tidigare klockstapel. Tornet byggdes om på något sätt 1864, sannolikt ny huv, efter en ritning av L Hedin.(eventuellt skedde mer omfattande arbeten).

Den andra stora ombyggnaden ...

Läs mer i eget fönster

År 1180 - 1219 Nybyggnad
Ny dopfunt.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1670 - 1680 Specifika inventarier - dopfunt
År 1670 - 1680 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkad, sannolikt samtida med altaruppsatsen.
År 1671 - 1671 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen bemålad, kanske även tillverkad samma år.

Arendt du Bois (Konstnär - Dekormålare)

Text på altaruppsatsen. (Arkiv)

År 1734 - 1735 Nybyggnad - Korparti
År 1734 - 1735 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya stora fönsteröppningar upptagna.
År 1742 - 1742 Nybyggnad - Torn
Torn, bottenvåningen fungerar som vapenhus. Tornets byggnadsår omtvistat, 1742 eller 1864.
År 1770 - 1770 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten.

Abraham Wetterholz (Klockgjutare)

Inskription på klockan (Arkiv)

År 1807 - 1807 Fast inredning - altaruppsats
(Troligen) en ommålning av altaruppsatsen.

Kyrkoinventering 1830 (Arkiv)

År 1814 - 1814 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten.

Anders Öfverström (Klockgjutare)

Inskription på klockan (Arkiv)

År 1864 - 1864 Ändring - ombyggnad
Tornet ombyggt, med bl a ny tornhuv.

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1905 - 1905 Nybyggnad - Korsarm/ar
Ritningar av Petersson, modifierade av Hermansson.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1905 - 1905 Nybyggnad - Sakristia
Ritningar av Petersson, modifierade av Hermansson.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1905 - 1905 Ändring - ombyggnad, interiör
I samband med tillbyggnaden fick kyrkan också delvis ny inredning, med bänkar, läktare, orgel etc.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Eskil Lundén (Orgelbyggare)

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1919 - 1919 Underhåll - exteriör
Utvändiga reparationer.

Henrik Kreüger (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1926 Ändring
Renovering av kyrkan, med vissa ändringar, som förenkling av 1905 års tillbyggnader, återinsättande av den gamla altaruppsatsen mm.

Axel Forssén (Arkitekt)

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Konservatorsarbeten
Restaurering av altartavla och predikstol.

Sven Gustafsson (Konservator)

År 1932 - 1932 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Centralvärme installerad, med ett pannrum byggt under norra korsarmen.
År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, fönster
Färgade antikglas i korfönstren.
År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.

John Grönwall Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1968 - 1968 Underhåll
Fasaden blästrad och omputsad, tornet målat, innanfönster i vissa av fönstren.
År 1969 - 1970 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstolen.

C O Svensson (Konservator)

År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk, med återanvändande av några äldre stämmor.

John Grönwall Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1989 - 1989 Fast inredning - bänkinredning
Utglesning av bänkarna.
År 1999 - 2000 Underhåll - exteriör
Renovering av kyrkan, med utvändig putslagning, trälagningar på tornet, ommålning, omläggning av taket.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1999 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering av kyrkan, med rum inbyggda under läktaren, framflyttat altare, ombyggnad av altarringen, textilskåp och förvaring i bänkkvarterens bakre delar, ny färgsättning.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1999 - 2000 Underhåll - interiör
Renovering av kyrkan, med putslagningar och målning.

Magnus Wångblad (Arkitekt)