Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ORUST PRÄSTTORP 3:1 - husnr 1, LÅNGELANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2699-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÅNGELANDA KYRKA (akt.)

1852 - 1854

1852 - 1854

Västra Götaland
Orust
Bohuslän
Långelanda
Långelanda församling
Göteborgs stift
Långelanda kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

LÅNGELANDA har haft kyrka sedan medeltiden. Den äldre kyrkan fick 1782 ett trätorn tillbyggt invid sin västra gavel.

Frågan om ny kyrka hade diskuterats sedan 1832. 1848 beslutade man att bygga en ny kyrka med start 1851. Bygget kom dock inte igång förrän våren 1852. Kyrkan invigdes 20 september 1854. Arkitekten bakom ritningarna var A R Pettersson, och byggmästare var Anders Persson från Bollebygd, som också byggt grannkyrkan i Myckleby något år tidigare.

Trätornet från 1782 behölls och anslöts till den nya kyrkobyggnaden. Vissa ornament från den gamla kyrkans inredning anv...

Läs mer i eget fönster

År 1782 - 1782 Nybyggnad - Torn
Byggt av Elias Larsson i Huseby, till den medeltida kyrka som revs 1852. Tornet behölls dock.

Emanuelsson, Henry: "Myckleby pastorats rivna kyrkor", artikel om Långelanda kyrka. Lysekil 1960. (Arkiv)

År 1852 - 1854 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Tornet byggdes samtidigt om.

Anders Persson, Erikstorp Bollebygd (Byggmästare)

År 1852 - 1854 Nybyggnad - Korparti

Anders Persson, Erikstorp Bollebygd (Byggmästare)

År 1852 - 1854 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1900 - 1900 Fast inredning - orgel
Orgeln byggd.

A Johansson (Arkitekt)

År 1909 - 1909 Underhåll
"Kyrkan restaurerad", oklart vilken omfattning på arbetena.

Myckleby kommun - folket och bygderna genom tiderna, sid 192. Göteborg 1957. (Arkiv)

År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket ombyggt.
År 1930 - 1930 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt i kyrkan, tillverkad av kyrkvärden Sander Eriksson.

Sander Eriksson (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - värme
Centralvärme installerad.

AB G Mathiesens maskinfabrik, Göteborg (Firma)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, fönster
Kopplade fönster insatta.
År 1945 - 1945 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering, då bl a bänkarna byggdes om, antikglas i korfönstren, ny läktartrappa mm.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1945 - 1945 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1945 - 1945 Konservatorsarbeten
Restaurering och konservering av predikstol.

C O Svensson (Konservator)

År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket ombyggt.
År 1972 - 1972 Underhåll - målningsarbete
In- och utvändig målning, putslagning.
År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av utrymmena i vapenhuset.

Anders Lidvall (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig ommålning.
År 1997 - 1997 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket ombyggt.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2004 - 2004 Underhåll - takomläggning
Byggt av Elias Larsson i Huseby, till den medeltida kyrka som sedan revs 1852. Tornet behölls när nya kyrkan byggdes.