Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ORUST MOLLÖSUND 5:224 - husnr 1, MOLLÖSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

bUMFA53824.1258.18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MOLLÖSUNDS KYRKA (akt.)

1865 - 1866

1866 - 1866

Västra Götaland
Orust
Bohuslän
Mollösund
Morlanda församling
Göteborgs stift
Kyrkvägen 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

MOLLÖSUNDS gamla kyrka från 1500-talet ersattes 1866 av denna den nuvarande, uppförd efter ritningar signerade Hejlborn. Byggmästaren hette Hansson och kom från Göteborg. Den nya kyrkan förlades strax utanför kyrkogården, där den gamla låg, eftersom utrymmet där var begränsat. Invigning skedde midsommardagen 1866. Gamla kyrkan revs 1867.

Orgel fick man 1871. Interiören genomgick en renovering 1911, då ny panel sattes upp på väggar och i tak, och även nya bänkar insattes.

Under en period vid 1900-talets början insattes inventarier från den gamla kyrkan i kyrkorummet. 1901 alt...

Läs mer i eget fönster

År 1865 - 1866 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Nybyggnad av kyrkan.

Hejlborn (Arkitekt)

År 1866 - 1866 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Hejlborn (Arkitekt)

År 1866 - 1866 Nybyggnad - Torn
Vapenhus i tornets bottenvåning.

Hejlborn (Arkitekt)

År 1866 - 1866 Nybyggnad - Korparti

Hejlborn (Arkitekt)

År 1866 - 1866 Nybyggnad - Sakristia

Hejlborn (Arkitekt)

År 1871 - 1871 Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel byggdes.
År 1889 - 1889 Underhåll - takomläggning
Torntakets skiffer ersätts med kopparplåt.
År 1897 - 1897 Teknisk installation - värme
Kamin införskaffad, även innanfönster.
År 1901 - 1901 Fast inredning - altaruppsats
Gamla kyrkans altaruppsats insatt, efter ombyggnad.

Teodor Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1905 - 1905 Ändring - ombyggnad, interiör
Förlängning av läktaren, samt takfönster ovan läktaren.
År 1905 - 1905 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.
År 1911 - 1911 Ändring
Invändig reparation, med bl a ny panel på väggar och i tak. Nya bänkar.
År 1920 - 1930 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Gamla kyrkans ljudtak uppsatt ovanför predikstolen.
År 1920 - 1930 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Gamla kyrkans ljudtak uppsatt ovanför predikstolen.
År 1926 - 1926 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny kyrkklocka till tornet.
År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Uppsättning och konservering av målningar från gamla kyrkans läktare på läktarbröstningen.

Gunnar Erik Ström (Konstnär - Dekormålare)

År 1949 - 1949 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.
År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket förnyat.
År 1957 - 1957 Underhåll - takomläggning
Yttertakets skiffer byts mot glaserat tegel.
År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, interiör
Skrudskåp i sakristian samt förlängning av korgolvet.

Stig Florén (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Bisättningsrum inrett i tornets bottenvåning.

HLM Arkitekter (Hernek, Lindsten, Molin) (Firma)

År 1975 - 1975 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning.
År 1976 - 1976 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändiga målningsarbeten.
År 1981 - 1981 Underhåll - takomläggning
Torntakets kopparplåt utbytt.
År 1997 - 1998 Underhåll - interiör
Invändig renovering, med bl a ommålning och åtgärdande av fuktproblem i grunden.

Arvidsson Byggkonsult AB (Konstruktör)

År 1997 - 1998 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering, med ombyggnad i kyrkans västparti, med rum under läktare bl a innehållande samlingssal. Bisättningsrum från 1970 borttaget.

Kjell Malmqvist (Arkitekt)

År 1997 - 1998 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av nytt bisättningsrum i sydöst.

Kjell Malmqvist (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavla, predikstol, dopfunt mm.

Anders Darwall (Konservator)

År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Byte av panel på syd- och västfasad, ommålning, takreparationer.