Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ORUST HÄLLEVIK 29:1 - husnr 1, HÄLLEVIKSSTRANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1257.30

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄLLEVIKSSTRANDS KYRKA (akt.)

1903 - 1904

Västra Götaland
Orust
Bohuslän
Morlanda
Morlanda församling
Göteborgs stift
Västergårdsvägen 302

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

HÄLLEVIKSSTRAND är beläget i västra delen av Morlanda socken, och som en följd av befolkningsutvecklingen var diskussionen långt gången om att riva sockenkyrkan och bygga en större. Så skedde aldrig, i stället blev lösningen att bygga ett kapell i Hälleviksstrand. Ett första förslag från arkitekten Adrian Pettersson (som ritat grannkyrkan Tegneby, byggd 1891) kunde läggas fram 1894, och efter bearbetning och fortsatta diskussioner beslöts 1900 att bygga en något större kyrka än i det ursprungliga förslaget.

1902 förvärvades mark, och kyrkobygget skedde sedan 1904 av byggmästar...

Läs mer i eget fönster

År 1903 - 1904 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan byggdes.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1903 - 1904 Nybyggnad - Torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1903 - 1904 Nybyggnad - Korparti
År 1903 - 1904 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian placerad öster om koret bakom en skärmvägg.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1903 - 1904 Nybyggnad - Korsarm/ar
I södra korsarmen har entrén stängts och utrymmet inretts till skrudkammare.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1922 - 1922 Teknisk installation - el
Elektrisk installation.

Allan Berglund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad, yttertak
Drakhuvuden på taknockar togs ned p g a rötskador.

Rehnberg, Bertil: Hälleviksstrands kyrka. Ellös 1994. (Arkiv)

År 1934 - 1934 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1934 - 1934 Fast inredning - predikstol
Skulpturer på predikstolen. Konstnärer Albin Hälldén ochr Gunnar Erik Ström.

Gunnar Erik Ström (Konstnär)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Centralvärmeanläggning samt byggande av pannhus öster om kyrkan.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1976 - 1976 Underhåll - exteriör
Utvändig översyn och ommålning.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1977 - 1977 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Utvändig ommålning, samt reparation av skadade fasadpartier, främst i tornet, reparationer i avvattningssystem.

Arvidsson Byggkonsult AB (Konstruktör)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)