Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV KYRKEBY 9:1 - husnr 2, HARESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.0820.05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HARESTADS KYRKA (akt.)

1853 - 1854

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Harestad
Harestads församling
Göteborgs stift
Kyrkeby 250

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Harestad har varit kyrkplats sedan medeltiden. Den äldre kyrkan fick vid mitten av 1800-talet på grund av folkökningen ge plats för en ny kyrka, som stod färdig 1854. Ritningarna gjordes upp av byggmästaren Anders Person från Erikstorp i Bollebygd. Ritningarna omarbetades vid tillståndsprövningen hos ÖIÄ av arkitekt Albert Törnqvist. Vid uppförandet gjordes ändå en del avvikelser från det godkända förslaget från ÖIÄ och man följde i huvudsak Anders Persons ritningar. Kyrkobyggnaden blev hållen i en allmänt nyklassicistisk stil, men viktiga interiördetaljer som altarskrank och pr...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1150 Specifika inventarier - dopfunt
År 1853 - 1854 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

Anders Person (Byggmästare)

Michaeli (Konstnär - Bildhuggare)

År 1853 - 1854 Nybyggnad - Torn
Tornets bottenvåning fungerar som vapenhus.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

Anders Person (Byggmästare)

År 1853 - 1854 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

Anders Person (Byggmästare)

År 1857 - 1861 Fast inredning - orgel

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

Söderlings orgelbyggeri, Göteborg (Orgelbyggeri)

År 1902 - 1902 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ny korbåge, ny dekorationsmålning i hela kyrkan.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1936 - 1936 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad orgelverk till pneumatisk.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1951 - 1954 Ändring - restaurering, interiör
Genomgripande restaurering Invändig ommålning varvid dekorationsmåleriet från 1902 helt avlägsnades.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1951 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny komposition i altaruppsättningen, vilken också framflyttades, nytt golv. Läktarunderbyggnad med sakristia. Ombyggnad av bänkar.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1951 - 1954 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus och värmeledning installerades.
År 1952 - 1952 Ändring - ombyggnad, interiör
Två rum inreddes under läktaren, varav det ena fungerar som sakristia. Ersatte en tidigare sakristia i korets östligaste del.

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1955 - 1956 Underhåll - takomläggning
År 1965 - 1965 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny lillklocka.
År 1983 - 1983 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.
År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändring av gradänger på läktaren, WC i vapenhus och ändring av torntrappa.

Helge Fransson, Kärna (Byggmästare)

År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete, interiör

Eskil Johansson, Kode (Hantverkare - Målare)

År 1991 - 1991 Konservatorsarbeten
Konservering av altarkomposition.

Anders Darwall (Konservator)

År 2003 - 2003 Underhåll - takomläggning
Nytt taktegel.

Jörlanda takservice, Jörlanda (Firma)