Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV KYRKAN 1 - husnr 1, KUNGÄLVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1199.26

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KUNGÄLVS KYRKA (akt.)

1679 - 1688

1679 - 1688

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Kungälv
Kungälv-Ytterby församling
Göteborgs stift
Kyrkogatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Kungälvs kyrka började byggas någon gång efter 1678, efter det att dess föregångare bränts ner 1676 under Gyldenlöwefejden. Första gudstjänsten kunde hållas 1682, och omkring 1700 var den i princip färdigbyggd och inredd. Bygget skedde alltså i flera etapper, betingat av den av krig sargade ekonomin i staden. Tornet byggdes mellan 1683 och 1688. Flera av dåtidens namnkunniga konsthantverkare i Göteborg medverkade med olika arbeten i interiören som blev en för samtiden praktfull barockinteriör.

Kyrkan var ursprungligen rödfärgad på utsidan, notering om detta finns bl a 1703. Und...

Läs mer i eget fönster

År 1679 - 1683 Nybyggnad - Torn
Bottenvåningen fungerar som vapenhus.

Christopher Brack (Byggmästare)

År 1679 - 1683 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarmar i norr och söder.

Christopher Brack (Byggmästare)

År 1679 - 1683 Nybyggnad - Korparti

Christopher Brack (Byggmästare)

År 1679 - 1688 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1681-82 stomme och taklag, större del av inredningen, 1683-84 innertak, 1684 furupanel (utvändigt) 1683-1688 tornet.

Christopher Brack (Byggmästare)

År 1679 - 1688 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1682 - 1682 Fast inredning - predikstol
Predikstolen uppsatt. Tillverkad 1633 i Göteborg för domkyrkan.
År 1682 - 1682 Invigning
Tagen i bruk för gudstjänster senast vid pingst 1682.

Sveriges kyrkor bd 132 s 27. (Arkiv)

År 1683 - 1683 Fast inredning - altaruppsats

Johan Hammer (Konstnär - Dekormålare)

Marcus Jäger (d ä) (Konstnär - Bildhuggare)

År 1683 - 1683 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av en äldre klocka för nya kyrkans räkning (lillklockan).
År 1687 - 1687 Fast inredning - orgel
Orgel införskaffad.
År 1696 - 1696 Specifika inventarier - kyrkklocka
En tredje (mindre?) klocka inköpt.
År 1697 - 1698 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar

Erik Eriksson Grijs (Konstnär - Dekormålare)

År 1697 - 1698 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkad 1697, målad 1698.

Erik Eriksson Grijs (Konstnär - Dekormålare)

Nils Persson (träsnidare) (Hantverkare)

År 1698 - 1698 Ändring - ombyggnad, golv
Stengolvplattor
År 1699 - 1700 Fast inredning - läktare
Läktare byggd.

Nils Persson (träsnidare) (Hantverkare)

År 1699 - 1700 Fast inredning - orgel
Ny orgelfasad, orgelverket nytt eller ombyggt.

Joh Georg Amtor (Orgelbyggare)

Nils Läse (Konstnär - Bildhuggare)

Nils Persson (träsnidare) (Hantverkare)

År 1699 - 1699 Fast inredning - altarring
Altarringen färdigställd. Målad av Christian von Schänfeldt, ett av hans tidigaste uppdrag.

Christian von Schönfeldt (Konstnär - Dekormålare)

Nils Persson (träsnidare) (Hantverkare)

År 1703 - 1703 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Rödfärgning av fasaden.
År 1704 - 1704 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av dåvarande storklockan, nu mellanklocka.

Petter (Arvidsson) Böök (Klockgjutare)

År 1789 - 1789 Konservatorsarbeten
Renovering av altartavlans och altarringens bemålning.

Johan M Trapp (Konstnär - Dekormålare)

År 1790 - 1790 Underhåll - interiör
Möjliga invändiga reparationsarbeten.
År 1790 - 1790 Ändring - ombyggnad, golv
Kalkstensgolv (gotlandskalksten) skänks till kyrkan.
År 1808 - 1808 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av lillklockan tillsammans med 1696 års klocka till en ny lillklocka.
År 1820 - 1820 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelreparation

Johan Everhardt d y (Orgelbyggare)

År 1825 - 1825 Ändring - ombyggnad, port
Utvändig ingång till sakristian.
År 1827 - 1827 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster bakom predikstolen upptaget.
År 1841 - 1841 Underhåll
Reparationer.
År 1847 - 1847 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelreparation.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1849 - 1849 Underhåll - exteriör
Rep av tornets brädtak.
År 1849 - 1849 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Allt trävirke oljades och rödmålades.
År 1850 - 1850 Underhåll - fönster
Nya fönsterbågar.
År 1852 - 1852 Underhåll - målningsarbete
Ommålning exteriört och interiört. Kyrkan blev vit exteriört. Invändigt målades även inredning i vitt och guld.
År 1870 - 1870 Fast inredning - läktare
Ombyggnad av orgelläktaren, nya trappor. En tvärbjälke borttagen.
År 1870 - 1870 Fast inredning - orgel
Nytt pneumatiskt orgelverk. Den äldre orgeln togs ned och såldes.

Marcussen & Søn Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1878 - 1880 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av interiören, bl a bänkkvarteren 1880.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1878 - 1880 Ändring - ombyggnad, interiör
Pärlspont på väggarna.

Oleander Svensson, Solberga (Hantverkare - Snickare)

År 1878 - 1880 Konservatorsarbeten
"Renovering", med bl a omförgyllning, av altaruppsats, predikstol, basunängel 1878, och takmålningarna 1880.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1884 - 1884 Teknisk installation - värme
Första kaminen.
År 1888 - 1888 Underhåll - takomläggning
Kopparplåt på tornet.
År 1899 - 1899 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning.
År 1907 - 1907 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av dåvarande storklockan, nu mellanklocka.

Joh. A. Beckman, Stockholm (Klockgjutare)

År 1909 - 1909 Ändring
Hängrännor
År 1909 - 1909 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Plantering på kyrkotomten.
År 1910 - 1910 Underhåll - takomläggning
Nytt tegeltak.
År 1912 - 1912 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

AEG Elektriska AB (Firma)

År 1928 - 1928 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt tornet.
År 1935 - 1935 Nybyggnad - Sakristia
Ersatte en äldre sakristia på samma plats.
År 1935 - 1935 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia med pannrum, nya vindfång.

Allan Berglund (Arkitekt)

Axel Andersson, Kungälv (Byggmästare)

År 1935 - 1935 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering av kyrkan. Invändig ommålning i kombination med konserveringsåtgärder (se nedan). Dessutom nya golv i kyrkorummet, isolering av innertak, viss grundförstärkning, dragjärn framför läktare, ombyggnad inne i bänkkvarteren, nya vindfång.

Allan Berglund (Arkitekt)

Axel Andersson, Kungälv (Byggmästare)

År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Konservering av takmålning, altaruppsats, altarring, skrank, skulpturer, dopfunt, bänkdörrar.

Sven Gustafsson (Konservator)

År 1935 - 1937 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny storklocka genom donation, ombyggnad av klockstolar. Den äldre storklockan nu mellanklocka.
År 1937 - 1937 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1948 - 1948 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning.
År 1948 - 1948 Ändring
Ny tornspira/vindflöjel.
År 1952 - 1952 Konservatorsarbeten
Konservering av takmålningen, samt sanering av träskadeinsekter.

David Sundbaum (Konservator)

År 1952 - 1952 Teknisk installation - värme
Ny oljevärme.
År 1959 - 1959 Konservatorsarbeten
Lagning av sprickor i läktarbarriär.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk, ny orgelfasad.

Herman Norgren (Arkitekt)

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1970 - 1970 Ändring
Innerväggarnas pärlspont klädda med väv ("microlith") samt målade.

Olof Leander Måleri AB (Hantverkare - Målare)

År 1970 - 1970 Underhåll - interiör
Reparation av tak ovanför läktaren.
År 1974 - 1974 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian rivs och en ny uppförs.

Tellestams byggnads AB, Algot (Byggmästare)

Voldemars Vasilis (Arkitekt)

År 1976 - 1976 Ändring - ombyggnad, stomme
Förstärkningsåtgärder under de bärande pelarna mm.

Gunnar Bergström, Göteborg (ingenjör) (Konstruktör)

År 1977 - 1977 Underhåll - målningsarbete, interiör

Bengt Claesson AB, Kungälv (måleri) (Firma)

År 1987 - 1987 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Nedblästring av färg utvändigt samt ommålning.
År 1993 - 1993 Ändring
Väggarnas pärlspont (från 1878) byts mot slät panel, samtidigt som väggarna isoleras.

Tellestams byggnads AB, Algot (Byggmästare)

År 1993 - 1993 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsatsen.

Anders Darwall (Konservator)

År 1996 - 1996 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, dopfunt och dopfuntsskrank.

Anders Darwall (Konservator)

År 2001 - 2001 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning
År 2001 - 2001 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering samt nytt tegeltak.
År 2001 - 2001 Underhåll - takomläggning
Utvändig ommålning.