Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV HÖGEN 2 - husnr 2, YTTERBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1199.18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
YTTERBY KYRKA (akt.)

1870 - 1871

1870 - 1871

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Ytterby
Kungälv-Ytterby församling
Göteborgs stift
Torsbyvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Beslut om att bygga ny större kyrka i Ytterby togs i december 1856. Arbetena påbörjades 1864, och man valde för grundläggningens skull en annan plats, den s k Högens kulle, än där den gamla kyrkan låg. Efter ett uppehåll på några år startades de egentliga byggnadsarbetena 1870. Kyrkan kunde tas i bruk i november 1870, och färdigställdes snart därefter. Orgeln var klar 1873, byggd av Johan Söderling.

En första renovering med ommålningsarbeten skedde 1900, nästa skedde 1924 (ledd av Axel Forssén) och ytterligare nästa 1951-52, nu under ledning av Sigfrid Ericsson. Bänkarna byggd...

Läs mer i eget fönster

År 1869 - 1870 Nybyggnad - Torn
Bottenvåningen fungerar som ett andra vapenhus.

Anders Persson (Arkitekt)

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1869 - 1870 Nybyggnad - Sakristia

Anders Persson (Arkitekt)

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1869 - 1870 Nybyggnad - Vapenhus

Anders Persson (Arkitekt)

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1869 - 1870 Nybyggnad - Korparti

Anders Persson (Arkitekt)

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1870 - 1871 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkbygget startade maj 1870, togs i bruk i november och färdigställdes under 1871.

Anders Persson (Byggmästare)

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1870 - 1871 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1873 - 1873 Fast inredning - orgel

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1890 - 1890 Teknisk installation - värme
Kaminer insatta i kyrkan.
År 1900 - 1900 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kortaket ommålat, stjärnbestrött. Möjligen i samband med en större ommålning i kyrkan.
År 1910 - 1910 Brand
Åsknedslag i tornet, med mindre brand och åtföljande reparationer.
År 1924 - 1924 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av väggar, tak och inredning, med ny färgsättning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - värme
Elektrisk värmeanläggning installerad.
År 1951 - 1952 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad bänkar, nya trägolv i bänkkvarter. Ny altarkomposition med delar av gamla kyrkans altaruppsats. Sakristian ombyggd invändigt.

Georg Hansson, Kungälv (Byggmästare)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1951 - 1952 Konservatorsarbeten
Restaurering av ursprunglig färgsättning på predikstol, altarring och läktarbröstning, samt dopfunt. Konservering av figurer och krucifix till altarkompositionen.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1951 - 1952 Underhåll - interiör
Ommålning av väggar, tak, övrig inredning.

Gunnar Ek (Hantverkare - Målare)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1952 - 1952 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönstren.

Gunnar Torhamn (Konstnär)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket ombyggt eller reparerat.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1961 - 1961 Underhåll - takomläggning
Tornets tak täcks med kopparplåt.
År 1963 - 1963 Teknisk installation - VA
Toalett och tvättrum installeras i södra vapenhuset.
År 1970 - 1970 Underhåll - exteriör
Putslagning och ommålning av fasader, fönster och dörrar.

Arne Lundgren, Göteborg (Konstruktör)

Olof Leander Måleri AB (Hantverkare - Målare)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1981 - 1982 Underhåll - interiör
Invändiga reparationer och ommålningar.

Arne Nygård (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1982 - 1982 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på predikstol, altare, altarprydnad, altarring, dopfunt orgelfasad mm.

Anders Darwall (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1982 - 1982 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades en fönsteraxel österut samt sänktes ca 60 cm.

Arne Nygård (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk. Söderlingsstämmorna från 1873 användes inte, men har sparats på annat håll.

Marcussen & Søn Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2001 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av fönster.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)