Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖCKERÖ ÖCKERÖ 2:638 - husnr 1, ÖCKERÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2403-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖCKERÖ KYRKA (akt.)

1906 - 1906

1906 - 1906

Västra Götaland
Öckerö
Bohuslän
Öckerö
Öckerö församling
Göteborgs stift
Kyrkbacken 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Uppförd 1906 efter ritningar av arkitekten. F. A. Wahlström i Skövde. Kyrkan ersatte då Öckerö gamla kyrka, vilken dock fortfarande står kvar. För den nya kyrkan valdes av såväl utrymmesskäl som av grundläggningsskäl en placering strax utanför en gamla kyrkogården, på en bergknalle.

Sedan uppförandet har en ny ingång tagits upp till sakristian i norr, annars har inga nämnvärda yttre förändringar skett.

Kyrkan har redan tidigt drabbats av fuktproblem, och interiören har därför varit föremål för flera genomgripande reparationer, tidigast redan 1925.

År 1906 - 1906 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, förråd och arkivrum. Sakristia under läktaren.

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1906 - 1906 Nybyggnad - Torn

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1906 - 1906 Ändring - tillbyggnad
Förråd. Ursprungligen sakristia.

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1906 - 1906 Nybyggnad - Korparti

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1906 - 1906 Ändring - tillbyggnad
Arkivrum

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1906 - 1906 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1925 - 1925 Underhåll - omputsning
Reparation av fuktskador genom invändig omputsning, utbyte av rötskadat virke.

Henrik Kreüger (Konstruktör)

År 1932 - 1932 Underhåll - interiör
Invändig omputsning samt ommålning.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Teknisk installation
Elektrifiering med värme.
År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt välvt innertak.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Specifika inventarier - altartavla
Krucifix

Johan Björk (Konstnär - Skulptör)

År 1933 - 1933 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönster.

Kristian Lundstedt (Konstnär - Dekormålare)

År 1934 - 1934 Underhåll - omputsning
Innerväggarnas puts nedhuggen (utom koret), teglet kalkat.
År 1943 - 1943 Underhåll
Korputsen lagad, långhusets och tornets väggar klädda med träfiberplattor. Koret och östra gaveln utvändigt behandlade med linolja.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1943 - 1943 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar i långhus.

Kristian Lundstedt (Konstnär - Dekormålare)

År 1943 - 1943 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1947 - 1947 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ombyggnad av orgelfasad.
År 1947 - 1947 Fast inredning - läktare
Ombyggnad av läktarbröstning.
År 1947 - 1947 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar på läktaren.

Kristian Lundstedt (Konstnär - Dekormålare)

År 1949 - 1949 Specifika inventarier - dopfunt
En ny dopfunt tillverkad.

Arvid Bryth (Konstnär - Skulptör)

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering av altare, altarring, bänkinredning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Underhåll - omputsning
Korets väggar omputsade, skadade fiberplattor i långhuset ersatta.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ommålning av snickeriinredning, takmålning i kor.

Axel Forssén (Arkitekt)

Kristian Lundstedt (Konstnär - Dekormålare)

År 1965 - 1965 Teknisk installation - värme
Modernisering av elanläggningar; väggradiatorer i kor och långhus samt bänkvärmare.
År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad, interiör
Genomgripande invändig renovering; inbyggnader under läktaren utförda (sakristian, samlingssal, WC m m), ny väggbehandling, tornets innerväggar panelklädda mm. Norra långsidans västligaste fönster omgjord till ingång; norra sidoingångens vindfång omgjort till förvaringsutrymme.

Stig Henrik Lundgren (Arkitekt)

År 1992 - 1993 Underhåll - exteriör
Utvändig omfogning, renoverade fönster.

Berggren & Skalle Arkitektkontor, Göteborg (Arkitektkontor)

Sverre Berggren, Göteborg (Arkitekt)

Vilgot Nilsson, Öckerö (Byggmästare)

År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig reparation, då skivor/panel ersatts med puts, nytt klinker på golvet, hel invändig ommålning, läktarunderbyggnadens glas ersatt med släta väggar.

Anders Darwall (Konservator)

Berggren & Skalle Arkitektkontor, Göteborg (Arkitektkontor)

Sverre Berggren, Göteborg (Arkitekt)

Vilgot Nilsson, Öckerö (Byggmästare)

År 2003 - 2006 Underhåll - exteriör
Nedtagning och återuppsättning av TORNETS granitfasader, etappvis med en sida per år.

SBS Entreprenad AB, Göteborg (Firma)

Bohusläns museum Rapport 2006:63, i BM:s arkiv. (Arkiv)