Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING ROGBERGA 4:1 - husnr 1, ROGBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

rogbergaext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ROGBERGA KYRKA (akt.)

1866 - 1867

1867 - 1868

Jönköping
Jönköping
Småland
Rogberga
Rogberga-Öggestorps församling
Växjö stift
Rogberga kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

1848 väckte kyrkoherden David Sjöström frågan om att ersätta den
trånga, tornlösa och delvis medeltida stenkyrkan med ett nybygge.
1854 gick sockenstämman till beslut. En förslagsritning tillställdes
Överintendentsämbetet i Stockholm. Ett nytt förslag utarbetades där
av arkitekt Ludwig Hawerman 1865, vilket antogs av församlingen.
Den nya kyrkan uppfördes 1866-67 under ledning av byggmästare
Fredrik Bergström från Norra Ving i Västergötland. Väggarna
restes av lokalt bruten granit och tegel tillverkat på Riddersberg.
Taket täcktes med skiff er. Till invigningen 1869 skänkte änkefrun
och ryttmästarinnan Ribbing på Riddersber...

Läs mer i eget fönster

År 1866 - 1867 Nybyggnad
Nybyggnad – kyrkan i sin helhet. Arkitekt Ludwig Hawerman, Överintendentsämbetet. Byggmästare Fredik Bergström, Norra Ving.

Fredrik Bergström (Byggmästare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1867 - 1868 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor med korutsprång, torn och sakristia

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Nybyggnad - Torn

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Nybyggnad - Sakristia

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Nybyggnad - Korparti
Korutsprånget polygonalt exteriört, rundat invändigt.

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1869 - 2006 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

Erik Nordström (Orgelbyggare)

Göran Pauli (Arkitekt)

Isak Petersson (Byggmästare)

Johan Sedlund (Konstnär - Dekormålare)

Jönköpings läns museum Konserveringen (Konservator)

Lennart Flink (Byggmästare)

Lennart Nyberg (Byggmästare)

Läckes Måleri AB (Hantverkare - Målare)

Mårten Eskil Winge (Konstnär)

Ola Westerudd (Konservator)

Per Rudenstam (Arkitekt)

Rune Håkansson (Hantverkare - Målare)

Sven Ström (Hantverkare - Målare)

Sven Wahlgren (Konservator)

Västbo Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Ärland Noréen (Arkitekt)