Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING LEKERYD 9:1 - husnr 1, LEKERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lekerysext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LEKERYDS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1349

Jönköping
Jönköping
Småland
Lekeryd
Lekeryds församling
Växjö stift
Kyrkvägen 10

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Historik
Lekeryds kyrka är sannolikt uppförd under 1200-talets förra hälft.
För en sådan tolkning talar absidens lisener och rundbågsfris, vilket
setts som en infl uens från den östgötska kyrkoarkitekturen. Denna
är direkt påverkad av Linköpings domkyrka och dess senromanska
rundbågsfriser. En datering till 1200-talets förra hälft är också relevant
för dopfunten. Ett fynd av en kolonnbas av sandsten visar
att kyrkan haft en romansk portal. En sakristia tillkom senare under
medeltiden. I och med 1600-talet försågs kyrkorummet med
predikstol och slutna bänkkvarter, en följd av den lutherska lärans
tonvikt på predikan.
1737 ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus och kor med absid. Sakristians tillkomstår okänt.
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1349 Nybyggnad
Kyrkan uppförs
År 1100 - 2005 Ändring
För specifika händelser se pdf.

Bo Wiksfors (Arkitekt)

Erik Nordström (Orgelbyggare)

Jacob Uhrberg (Okänd)

Johannes Künkel (Orgelbyggare)

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

Johan Ullberg (Konstnär - Bildhuggare)

Jonas Wistenius (Orgelbyggare)

Lars Löfstedt (Arkitekt)

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggeri)

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

Ola Westerudd (Konservator)

Olof Rosenblad (Konstnär - Dekormålare)

Otto August Mankell (Arkitekt)

Per Rudenstam (Arkitekt)

Sivert Holmberg (Okänd)

Ålems Orgelverkstad AB (Orgelbyggeri)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1730 - 1739 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster.
År 1769 - 1769 Nybyggnad - Torn