Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING BARNARP 6:1 - husnr 1, BARNARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Barnarpext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BARNARPS KYRKA (akt.)

1150 - 1249

1200 - 1299

Jönköping
Jönköping
Småland
Barnarp
Barnarp-Ödestugu församling
Växjö stift
Lovsjövägen 17

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Historik

Inventeringsår 2007

Den nuvarande kyrkan är sannolikt uppförd under 1200-talet. Arkeologiska
undersökningar har dock visat på att en begravningsplats
fanns redan innan den romanska stenkyrkan byggdes, eventuellt
kring en nu försvunnen stavkyrka. Stenkyrkan hade ursprungligen
en romansk planform med smalare kor. Troligen fi ck koret samma
bredd som långhuset under senmedeltid och därigenom skapades
en salkyrka i tidens anda. En uppgift fi nns om uppförandet av en
sakristia 1426, men det är oklart varifrån denna är hämtad.
1655 togs en dörr upp i kyrkans västgavel och försågs med en
”qvist”, samma år inrättades en läktare längs kyrkans norra lån...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1249 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Kyrkan uppförs.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 2007 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Ann Håkansson (Hantverkare - Målare)

An-Ro Bygg AB (Firma)

Arkitekterna Löfstedt + Moeschlin AB (Arkitektkontor)

Bröderna Bergström (Okänd)

Ebbes Bruks Aktiebolag (Firma)

Frede Aagaard (Orgelbyggare)

Isak Petersson (Byggmästare)

Johan Kinnerus (Konstnär)

Johannes Künkel (Orgelbyggare)

Johan Ullberg d y (Konstnär - Bildhuggare)

John Lundholms elektro-tekniska installations- & besiktningsbyrå (Firma)

Jonas Wistenius (Orgelbyggare)

Jönköpings läns museum Konserveringen (Konservator)

Mårtensson (Orgelbyggeri)

Ninni Ekre (Konservator)

Nykarleby Bygg och Spåntak (Hantverkare)

Ola Westerudd (Konservator)

Oscar Svensson (Konservator)

Oskar Johansson (Byggmästare)

Paul Boberg (Arkitekt)

Per Rudenstam (Arkitekt)

Salomon Molander (Orgelbyggare)

Sivert Holmberg (Entreprenör)

Sven Sundbaum (Konservator)

Sven Wahlgren (Konservator)

Torbern Röding (Konstnär - Bildhuggare)

År 1686 - 1688 Nybyggnad - Korsarm/ar
M. Granatenhielm bekostade den södra korsarmen.

Magnus Granatenhielm (Byggherre)

År 1688 - 1688 Nybyggnad - Vapenhus
År 1708 - 1708 Nybyggnad - Sakristia