Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖNSTERÅS SKRIFTEN 1 - husnr 1, MÖNSTERÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC03253.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MÖNSTERÅS KYRKA (akt.), MÖNSTERÅS KYRKA (akt.)

1842 - 1847

1843 - 1844

Kalmar
Mönsterås
Småland
Mönsterås
Mönsterås församling
Växjö stift
Kyrkogatan 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Från mitten av 1700-talet hade befolkningen i Sverige ökat kraftigt. Denna utveckling fortsatte in på
1800-talet och gjorde att församlingarna blev allt större och det blev svårt att få rum i de äldre, ofta
medeltida, kyrkorna. Denna trångboddhet förde under 1800-talet, med sig ett intensivt
kyrkobyggande. Under 1700-talet sker även en förändring av synen på gudstjänsten och
kyrkorummet. Prästen kom mer att ses som en pedagog som i samhällets tjänst upplyste
medborgarna. Kyrkobyggnaden kom därför att i allt lägre grad uppfattas som en helig plats där
sakramenten och Guds nåd utdelades och i allt högre grad som en sal där stats...

Läs mer i eget fönster

År 1842 - 1847 Nybyggnad

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1843 - 1844 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1843 - 1844 Nybyggnad - Torn

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1843 - 1844 Nybyggnad - Sakristia

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1843 - 1844 Nybyggnad - Korparti

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)