Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÖGSBY STORA KLOBO 1:224 - husnr 1, FÅGELFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC03961.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÅGELFORS KYRKA (akt.), FÅGELFORS KYRKA (akt.)

1882 - 1885

1884 - 1884

Kalmar
Högsby
Småland
Fågelfors
Fågelfors församling
Växjö stift
Nygatan 50

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

I mitten av 1700-talet anlades ett järnbruk i Fågelfors, vilket med¬förde en inflyttning till orten och ett uppsving för närings¬livet. I slutet av 1800-talet gjorde de större järnbrukens stordrifts-fördelar det svårt för de mindre bruken att konkurrera. Detta påverkade även bruket i Fågelfors och i början av 1880-talet lades produk¬tionen om till byggnads¬snickeri och grunden till en ny livskraftig industri hade lagts, monteringsfärdiga hus. Denna utveckling har gjort att Fågelfors består av ett äldre brukssamhälle, vilket strax efter omläggningen till träindustri fick en kyrka och med denna så småningom också ett kyrksamhälle.
Br...

Läs mer i eget fönster

År 1882 - 1885 Nybyggnad
År 1884 - 1884 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Gustaf Dahl (Arkitekt)

År 1884 - 1884 Nybyggnad - Torn

Gustaf Dahl (Arkitekt)

År 1884 - 1884 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Dahl (Arkitekt)

År 1963 - 1964 Nybyggnad - Sakristia

Gösta Gerdsiö (Arkitekt)