Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖRBYLÅNGA HULTERSTADS KYRKA 1:1 - husnr 1, HULTERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hulterstads kyrka från syd.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HULTERSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1803 - 1803

1803 - 1803

Kalmar
Mörbylånga
Öland
Hulterstad
Hulterstad-Stenåsa församling
Växjö stift
Hulterstad 108

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

(SE ÄVEN KULTURHISTORISK BEDÖMNING)


En sammanställning av viktiga historiska händelser i Hulterstads kyrkas historia ges nedan

1000-tal
En stavkyrka, byggd i slutet av 1000-talet räknas som den första
egentliga kyrkan i Hulterstad. Ragnhild Boström har funnit
lämningar, ”väldiga ekplankor och andra rester”, som har
återanvänts i den stenkyrka som uppfördes under kommande
sekel. Mycket tyder på att Hulterstad är en av Ölands mer
betydelsefulla kultplatser.

1100-tal
I början av 1100-talet byggdes en stor treskeppig kyrka med ett
brett västtorn och två tornspiror. I bottenvåningen fanns en förhall,
som öppnade sig m...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntsfot och mellanstycke
År 1100 - 1199 Nybyggnad
1100-tal I början av 1100-talet byggdes en stor treskeppig kyrka med ett brett västtorn och två tornspiror. I bottenvåningen fanns en förhall, som öppnade sig mot mittskeppet genom två rundbågar. 1100-talskyrkan hade tre skepp med individuella vattentak. Mittskeppet med dess klerestoriefönster sköt upp över sidoskeppen. Kyrkan var en basilika och hade troligtvis inga valv annat än i absiderna. Två fönster i vad som återstår av klerestoriemuren finns ännu kvar i tornets andra våning
År 1180 - 1220 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1803 - 1803 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning. Ombyggd 1951
År 1803 - 1803 Fast inredning - läktare
Läktare
År 1803 - 1803 Fast inredning - predikstol
Altarpredikstol

Anders Högström (Konstnär - Bildhuggare)

Gustaf af Sillén (Arkitekt)

År 1803 - 1803 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Gustaf af Sillén (Arkitekt)

Henrik Wermelin (Byggmästare)

Johan Söderström (Byggmästare)

År 1803 - 1803 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Gustaf af Sillén (Arkitekt)

Henrik Wermelin (Byggmästare)

Johan Söderström (Byggmästare)

År 1803 - 1803 Nybyggnad - Korparti
Kor

Gustaf af Sillén (Arkitekt)

Henrik Wermelin (Byggmästare)

Johan Söderström (Byggmästare)

År 1803 - 1803 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1803 Ombyggnad enligt ritningar av Gustaf af Sillén. Ombyggnaden utfördes av Wermelins medhjälpare Johan Söderström. Hulterstads kyrka är första kyrkan på Öland där det medeltida långhuset revs total. Det nya långhuset och sakristian byggdes på rivningsmassorna efter det medeltida långhuset, vilket förklarar nivåskillnaden mellan vapenhusets och långhusets golv. Tornkrönet byggdes om. Torntak och lanternin byggdes. Lanterninens blindur bör även ha tillkommit. Fast inredning bör ha nytillverkats, då inga uppgifter finns om att annat än lösa inventarier skall ha återanvänts från den medeltida kyrkan. Altarpredikstolen tillverkades av spegelmakaren Anders Högström i Kalmar. Altarpredikstolen ritades av arkitekten af Sillén.