Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EMMABODA VISSEFJÄRDA KYRKA 1:2 - husnr 1, VISSEFJÄRDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_6444.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VISSEFJÄRDA KYRKA (akt.), VISSEFJÄRDA KYRKA (akt.)

1761 - 1773

1761 - 1773

Kalmar
Emmaboda
Småland
Vissefjärda
Vissefjärda församling
Växjö stift
Kyrkogatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Vissefjärda är en småbruten skogsbygd med höjd- och strandbebyggelse kring övre Lyckebyån. Ortnamnet har ursprungligen syftat på Kyrksjön eller en del därav.
I socknen (som fram till 1936 även innefattade Emmaboda församling) förekommer förutom lösfynd från stenåldern ett par stenåldersboplatser även slagg efter medeltida, lågteknisk järnhantering.
Den tornlösa stenkyrkan byggdes 1761–73 med användande av murverk från den föregående medeltidskyrkan. Altartavlan är målad av Pehr Hörberg 1795.
Kyrkan är uppförd i sten utan torn. Till kyrkan hör en samtida kockstapel

Vissefjärda, på gränsen mellan Blekinge- och Kronobergs län, är...

Läs mer i eget fönster

År 1761 - 1773 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia. Äldre murar ingår i nordmuren.

Johan Forsman (Byggmästare)

Jonas Flodin (Byggmästare)

År 1761 - 1773 Nybyggnad - Sakristia

Johan Forsman (Byggmästare)

Jonas Flodin (Byggmästare)

År 1761 - 1773 Nybyggnad - Korparti

Johan Forsman (Byggmästare)

Jonas Flodin (Byggmästare)

År 1761 - 1773 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes. Huvudbyggmästare var Johan Forsman. Han avled emellertid i februari 1767 och slottsmurmästare Jonas Flodin, Kalmar och murmästare Tisch övertog huvudmannsakpet för byggandet. För träarbetena svarade mästarna Lundgren och Bockberg.

Johan Forsman (Byggmästare)

Jonas Flodin (Byggmästare)

Tisch (Byggmästare)

År 1770 - 2002 Ändring
För händelser, se pdf.

Erik Fant (Arkitekt)

Grönvalls orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Gustaf Ambe (Konstnär)

Paul Boberg (Arkitekt)

Pehr Schiörlin (Orgelbyggeri)

Sigfrid (Sigge) Ullén (Arkitekt)

Sven Wahlgren (Konservator)