Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUNGBY NÖTTJA 14:1 - husnr 1, NÖTTJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÖTTJA KYRKA (akt.), NÖTTJA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1199

Kronoberg
Ljungby
Småland
Nöttja
Södra Ljunga församling
Växjö stift
Nöttja 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Nöttja socken omnämns första gången 1337 i skriftliga källor, Parochia nothöija”. Kyrkan är
en medeltida korkyrka med rakslutet kor.
År 1950 sattes arbetena igång och en av de förta åtgärderna var att riva upp kyrkans golv. Då
upptäcktes att det fanns inte mer än tre golv under varandra. Det understa utgjordes av
ekplank och på en av plankorna fann man en konstrik slinga med runmotiv. Detta visade sig
vara resterna av en tidig medeltida stavkyrka, dendrokronologiskt daterade till 1146. Dessa
finns nu bevarade i Smålands museum. Tidigare fanns det bara en stavkyrka bevarad i vårt
land nämligen Hedareds kyrka i Västergötland. V...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus och kor. Föregångaren, en stavkyrka, är dendrokronologiskt daterad till 1146, varför den nuvarande kyrkan tillkommit senare än detta årtal
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Nöttja kyrka uppförs.
År 1300 - 1993 Ändring
För händelser, se pdf.

Anders Hellgren (Konstnär - Dekormålare)

Johan Blomqvist (Orgelbyggare)

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

Lindshammar Glasbruk AB (Firma)

Paul Boberg (Arkitekt)

Sven Segerwall (Konstnär - Bildhuggare)

År 1865 - 1865 Nybyggnad - Sakristia