Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUNGBY LJUNGA PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, SÖDRA LJUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC06980.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA LJUNGA KYRKA (akt.), SÖDRA LJUNGA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1550

Kronoberg
Ljungby
Småland
Södra Ljunga
Södra Ljunga församling
Växjö stift
Lingvägen 11

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Södra Ljunga kyrka byggdes på medeltiden som en romansk kyrka med långhus och
rakslutet kor. Genom en murverksdokumentation som företogs år 1979 drogs slutsatser
utifrån de spår som upptäcktes i murarna. På norra långhusmuren finns en igensatt
rundbågig portal. Mittfönstret på södra långhusväggen utgör övre delen av en igensatt
portal denna vägg är uppförd 1790-91. I samband med kyrkans ombyggnad 1790-91 ska
även östra kormuren samt en stor del av norra sträckmuren ha behövt muras om. Detta kan
förklara att inga murskarvar framträder i norra långhusmuren. Ovannämnda igensatta
portal med omgivande murparti torde vara ursprungl...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1100 - 1550 Nybyggnad
År 1790 - 1792 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddades åt söder och förlängdes åt väster, koret breddades åt söder. Av den romanska kyrkan kvarstår långhusets norra mur och korets nordöstra del.
År 1790 - 1792 Nybyggnad - Torn

Gustaf af Sillén (Arkitekt)

År 1790 - 1792 Nybyggnad - Sakristia
År 1790 - 1996 Ändring
För händelser, se pdf.

Anders Hellgren (Hantverkare - Målare)

Bertil Bengtsson (Konservator)

Carl Elfström (Orgelbyggare)

Sven Niclas Berg (Hantverkare - Målare)