Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MALUNG-SÄLEN ÖJE 16:24 - husnr 1, ÖJE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

öje5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖJE KAPELL (akt.)

1830 - 1912

1830 - 1912

Dalarna
Malung-Sälen
Dalarna
Malung
Malungs församling
Västerås stift
Kapellbacken 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2004

En första kapellbyggnad av mycket enkel karaktär fanns sannolikt redan på 1500-talet i Öje, detta kapell omskrivs i korta drag 1631. Den ersattes dock 1655 av ett nytt kapell, vilket under 1700-talet tillfördes en rad nya inventarier, ett flertal av dessa påträffas i nuvarande kyrka. Vid en genomgång 1828 bedömdes byggnaden vara så nedsliten att en fullständig ombyggnad ansågs nödvändig. Uppdraget att utföra en förnyelse av kapellet gick till Malungs kyrkas byggmästare, L.E. Halfvardsson. Två år senare, 1830, kunde det ombyggda kapellet invigas.

Kapellets planform bestod ursprungligen av ett brett långhus med tresidig koravslutni...

Läs mer i eget fönster

År 1830 - 1912 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.
År 1830 - 1830 Nybyggnad - Torn
Det ursprungliga "västtornet" kringbyggdes 1912 och omvandlades därmed till indraget torn.
År 1830 - 1830 Nybyggnad - Sakristia
År 1830 - 1830 Nybyggnad - Korparti
År 1830 - 1912 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Vid en genomgång 1828 bedömdes det dåvarande kapellet vara så nedsliten att en fullständig ombyggnad ansågs nödvändig. Uppdraget att utföra en förnyelse av kapellet gick till Malungs kyrkas byggmästare, L.E. Halfvardsson. Två år senare, 1830, kunde det ombyggda kapellet invigas. Kapellets planform bestod ursprungligen av ett brett långhus med tresidig koravslutning i ös-ter, vidbygd sakristia i norr och ett smalare torn uppfört mot västra gaveln. År 1860 anges kapellet vara 40 fot långt och 28 brett. Det hade då 24 bänkar och en liten läktare. Kapellet byggdes dock om och ändrades ytterligare 1912, då det fick sitt nuvarande yttre utseende. Den största förändringen berörde tornet som byggdes in genom en förlängning av långhuset. Samtidigt fick tornet ny tornhuv med spira.