Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MALUNG-SÄLEN RÖRBÄCKSNÄS 46:1 - husnr 1, RÖRBÄCKSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

rörbäcksnäs4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÖRBÄCKSNÄS KYRKA (akt.)

1992 - 1992

1992 - 1993

Dalarna
Malung-Sälen
Dalarna
Lima
Lima-Transtrands församling
Västerås stift
Rörbäcksnäs 80

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Områdets tidigaste historiska bosättning är belagd till 1760-talet. Ursprungligen dominerade finska kolonisatörer. På grund av det långa avståndet till sockenkyrkan i Lima begärde invånarna 1869 att få anlägga kapell och kyrkogård. Mark för ändamålet anskaffades 1875 och 1879 invigdes där en begravningsplats. Bygget av ett kapell dröjde dock. Lima församling ställde nämligen villkoret att Rörbäcksnäs i så fall skulle bilda egen kommun med fattigvård. Resurser för detta saknades.

Tio år senare startade en byggprocess i alla fall, denna gång utan att höra vad Lima församling tyckte. Ritningar upprättades av Gustaf Skarin, stadsbygg...

Läs mer i eget fönster

År 1992 - 1992 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Föregågnaren till den nuvarande kyrkan, byggd 1898-1899 brann och den nuvarande kyrkan står på dess plats
År 1992 - 1993 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ett åskväder den 24 maj 1992 ledde till störningar i det elektriska systemet så att en brand uppstod och ödelade hela den äldre kyrkan. Kyrkans återuppbyggnad inleddes i januari 1993. Som grund lades en syllram av betong. På denna uppfördes en stomme av stående blocksågat timmer och limträ. Fasader av stående panel sattes upp och yttertaket täcktes med plåt. Kyrkorummets väggar kläddes med fasspåntpanel med rå yta. Panelen målades med oljefärg i gröna och tegelröda nyanser. Takstolarna målades vita och takpanelen grå. Moderna treglasfönster blev insatta. Kyrkan återinvigdes den 11 juli 1993.

Evald Håkansson (Konservator)

SIAB (Byggmästare)