Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SMEDJEBACKEN KYRKAN 1 - husnr 1, NORRBÄRKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

norrbäcke8.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRBÄRKE KYRKA (akt.)

1300 - 1499

1400 - 1499

Dalarna
Smedjebacken
Dalarna
Norrbärke
Norrbärke församling
Västerås stift
Kyrkogatan 42

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2005

Kring Norrbärke kapell och bondbyn By utvecklade sig med tiden ett samhälle. Platsen var strategisk belägen, där sammanstrålade viktiga lands- och vattenvägar som knöt samman Mälardalen med övre Dalarna. På 1790-talet blev Smedjebacken dessutom ändpunkten för Strömsholms kanal. Bygden var även ovanlig rik på gruvor, hyttor och hamrar och var redan under 1600- och 1700-talen ett centrum för svensk järnhantering. År 1646 kunde Norrbärke bilda egen församling och avskiljdes från Söderbärke. I nuvarande Smedjebackens centrum låg Västansjö hytta på ena sidan älven och By hammare på den andra sidan. Dessa båda bildade ursprunget till det ...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1499 Nybyggnad
Långhus. Nybyggnadsåret är osäkert, men sannolikt ingår medeltida partier i nuvarande kyrkans mittskepp.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Uppförs en mindre stenkyrka på nuvarande plats. Äldsta delen ingår i nuvarande mittskepp
År 1661 - 1661 Nybyggnad - Sakristia
Osäkert huruvuda sakristian ny- eller ombyggdes 1661.
År 1661 - 1661 Nybyggnad - Sakristia
Upprustning av kyrkan inleds; ny sakristia uppförs mot mittskeppet i norr.
År 1668 - 1670 Nybyggnad - Korparti
År 1668 - 1670 Nybyggnad - Korparti
Kyrkobyggnaden utvidgas och repareras, troligen tillkommer koret. Altaret flyttas mot korväggen
År 1682 - 1685 Nybyggnad - Torn

Anders Olofson (Byggherre)

År 1704 - 1724 Ändring - tillbyggnad
Sidoskepp
År 1704 - 1724 Ändring - ombyggnad
Utbyggnaden av sidoskeppen inleds, först med södra skeppet. Utbyggnaden drog ut på tiden i nära två decennier eftersom södra sidoskeppets valv störtade samman 1708. 1718-1724, troligen höjs mittskeppets murar. Nytt högre tak över mitt-skeppet. Arbeten med utbyggnaden av sidoskeppen slutförs.
År 1755 - 2001 Ändring
För viktiga händelser och årtal i kyrkans historia se bifogad PDF.

Carl Sandahl (Arkitekt)

Erik Fant (Arkitekt)

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

Gustaf Berglund (Arkitekt)

Sigurd Curman (Antikvarie)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)