Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

RÄTTVIK RÄTTVIKS PROSTGÅRD 1:2 - husnr 1, RÄTTVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

rättvik8.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÄTTVIKS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1329

1200 - Okänt

Dalarna
Rättvik
Dalarna
Rättvik
Rättviks församling
Västerås stift
Kyrkvägen 11

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Rättviks ursprungliga gråstenskyrka var sannolikt en under senare 1200-talet uppförd, rektangulär byggnad, vars norra mur in¬går i nordvästra delen av dagens långhus. I samband med att Rättviks socken avskiljdes från Leksand gjordes på 1360-talet en utvidgning mot söder och öster. Dessutom byggdes en liten sakristia ut i nordost. Över kyrkorummet slogs ett högt tunnvalv av bräder.

Kring 1400-talets mitt tillfogades ett tresidigt kor i öster och vapenhus i söder. Yttertaket kröntes med ett litet klocktorn. Över kyrkorummet slogs ribbvalv i tegel: en "Enköpings-stjärna" i den nuvarande korsmitten och i väster en "Sturestjärna". Nå...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus. Delar av ursprungskyrkan kvarstår i långhusets västra och norra murar.
År 1200 - 1329 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ursprunget till dagens kyrka var en liten, sannolikt under senare 1200-talet uppförd rektangulär gråstenskyrka, vars norra mur ingår i nordvästra delen av dagens långhus.
År 1200 - Okänt Nybyggnad
År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhus vidgat i söder och förlängt åt öster
År 1340 - 1429 Nybyggnad - Sakristia
I samband med att Rättviks socken avskiljdes från Leksand vidgades kyrkan under sent 1300-tal mot söder och öster, fick en liten sakristia i nordost. Över kyrkorummet slogs ett tunnvalv av bräder. Långhusets nuvarande yttertak byggdes. Dendrokronologisk undersökning visade att fem bräder i undertakets furupanel kom från träd fällda 1363, 1364, 1309 och 1354. Takstolarna av gran är förmodligen av samma ålder (men ej möjliga att dendrodatera).
År 1440 - 1459 Nybyggnad - Korparti
Kring 1400-talets mitt tillfogades ett tresidigt kor i öster. Vidare slogs de nuvarande ribbvalven i tegel, i det nuvarande mittvalvet en "Enköpings¬stjärna" och i väster en "Sturestjärna", vilket förmodligen även fanns i det se¬nare rivna korets valv. I söder och väster tillkom vapenhus. Taket kröntes med ett litet torn med spira. En klocka fanns upphängd där (fram till 1722)
År 1470 - 1994 Ändring
För historiskt viktiga händelser och årtal i kyrkans historia mellan åren 1470-1994 se bifogad PDF med bifogad händelselista.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Caspar Schröder (Konstnär - Bildhuggare)

Jerk Alton (Arkitekt)

Jerk Werkmäster (Konstnär)

Leif Göthberg (Arkitekt)

Neumann & Vogel (Konstnär - Glaskonstnär)

Ulf Krook (Konservator)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, (Orgelbyggeri)

År 1480 - 1519 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Korparti
År 1685 - 1688 Nybyggnad - Korsarm/ar
Södra korsarmen
År 1697 - 1703 Nybyggnad - Korsarm/ar
Norra korsarmen
År 1778 - 1781 Nybyggnad - Sakristia

Daniel Lundqvist (Byggmästare)

År 1778 - 1781 Nybyggnad - Torn

Daniel Lundqvist (Byggmästare)