Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

RÄTTVIK BODA 22:14 - husnr 1, BODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

boda6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BODA KYRKA (akt.)

1847 - 1850

1847 - 1850

Dalarna
Rättvik
Dalarna
Boda
Boda församling
Västerås stift
Boda Budbacken 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

Sannolikt under medeltiden utvecklades bygden runt Boda till Ovanheds fjärding, inom Rättviks socken. Ortens kapell omnämndes första gången i ett inventarium 1586.

År 1618 utverkade Ovanhedsborna domkapitlets tillstånd till ett nytt kapell, vilket stod klart 1623. Den timrade byggnaden, utvändigt klädd med rödfärgade spån, låg på nuvarande gamla kyrkogården. Kapellet förstorades på 1730-talet, men blev med tiden ändå otillräckligt. Vid en biskopsvisitation 1803 konstaterades att en ny byggnad länge varit påtänkt, men att församlingen inte kunde enas om att bygga i sten eller trä. Byggförhinder anmäldes även vid biskopsvisitation...

Läs mer i eget fönster

År 1847 - 1850 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Björk Anders Jonsson (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Ris Erik Larsson (Byggmästare)

År 1847 - 1850 Nybyggnad - Torn

Björk Anders Jonsson (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Ris Erik Larsson (Byggmästare)

År 1847 - 1850 Nybyggnad - Sakristia

Björk Anders Jonsson (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Ris Erik Larsson (Byggmästare)

År 1847 - 1850 Nybyggnad - Korparti

Björk Anders Jonsson (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Ris Erik Larsson (Byggmästare)

År 1847 - 1850 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkobygget som påbörjades i juni 1847 hade föregåtts av att stora mängder byggmaterial forslats fram i två års tid. (Till byggplats valdes Bodbacken, med stabila grundförhållanden och milsvid utsikt över kyrkbyn och landskapet bortom.) Murarna uppfördes till övervägande delen av kalksten. Den första guds¬tjänsten firades den 15 september 1850 "ehuru ännu mycket fattades på dess fullbordande, särskilt vad inredningen beträffade"

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1851 - 2006 Ändring
För kyrkans historia mellan 1851-2006 se bifogad PDF.

Börje Blomé (Arkitekt)

Jerk Alton (Arkitekt)

Jerk Werkmäster (Konstnär)

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Ulf Krook (Konservator)

Viktor Segerstedt (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, (Orgelbyggeri)