Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LEKSAND HALLEN 16:1 - husnr 2, SILJANSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1210-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SILJANSNÄS KYRKA (akt.)

1867 - 1875

1868 - 1875

Dalarna
Leksand
Dalarna
Siljansnäs
Siljansnäs församling
Västerås stift
Prästbacken 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2005

Näset i Siljans södra del var bebott redan under förhistorisk tid. Det kom dock att dröja länge innan en kyrka restes i bygden. Fram till 1800-talet hänvisades befolkningen här som i många grannbygder till de slitsamma båtfärderna till moderkyrkan i Leksand. År 1866 bildade Siljansnäs en fristående församling och ett år senare kunde uppförandet av en kyrkobyggnad påbörjas. Anledningen till uppförandet av den nya kyrkan var den kraftiga befolkningstillväxten inom Leksands pastorat, vilket redan två hundra år tidigare orsakat att Djura kyrka tillkommit på samma grunder.

Kyrkobyggnaden uppfördes vid Brattåkersholen, på slutningarna...

Läs mer i eget fönster

År 1867 - 1875 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Uppförande av Kyrkan Arkitekt var L Hawerman och byggmästare B.A. Jonsson

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1868 - 1875 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor sakristia, torn och två små vapenhus i norr och söder. Enligt Sockenkyrkoprojektet var J. A. Hawerman arkitekt, men bland annat i Överintendentsämbetets protokoll 1867-05-03 och Åboms memorial i konseljakten för Siljansnäs i Riksarkivet nämns J. F. Åbom som arkitekt.

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1868 - 1875 Nybyggnad - Torn

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1868 - 1875 Nybyggnad - Sakristia

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1868 - 1875 Nybyggnad - Vapenhus

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1868 - 1875 Nybyggnad - Korparti

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1882 - 2004 Ändring
För historiskt viktiga händelser i kyrkans historia se bifogad PDF.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, (Orgelbyggeri)

Ärland Noréen (Arkitekt)