Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS DINGTUNA KYRKBY 1:14 - husnr 1, DINGTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

d8610101

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DINGTUNA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - Okänt

Västmanland
Västerås
Västmanland
Dingtuna
Dingtuna-Lillhärads församling
Västerås stift
Kyrkvägen 14

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Av stiftets kyrkplatser räknas Dingtuna till en av dem med längst historisk kontinuitet. Vid den dåvarande tingsplatsen uppfördes troligen på 1000-talet den första kyrkan i trä, på 1100-talet ersatt med en liten stenkyrka med absid för koret, samt sakristia tillbyggd 1250-1300. Murverk efter första stenkyrkan finns under koret i dagens avsevärt större salkyrka, uppförd omkring 1300. Långhusets yttermurar fick redan då sitt nuvarande omfång. Mot söder fanns vapenhus och mot norr en tunnvälvd sakristia, smalare än dagens. Denna hade behållits från den tidigare kyrkobyggnaden. Kyrkan hade spånklätt sadeltak och högt sittande fönster. Ö...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - Okänt Nybyggnad
Murverksrester av en tidigare stenkyrka finns under koret och sakristian i den nuvarande kyrkan. Denna föregångare var antagligen från 1100-talet, där sedan tidigare varit tingsställe. Kyrkan mätte invändigt 25 meter i längd, 9 meter i bredd. (Beträffande Gillbergs antaganden: Att denna kyrka skulle ha haft en vidbyggd kastal är knappast troligt) Källor: Gillberg, s 13 Kilström, s 2 RAÄ: Bedömning av Ann-Catherine Bonnier
År 1250 - 2006 Ändring
Se bifogad PDF med bifogad händelselista för information kring alla händelser, årtal, upphovsmän och specifika källhänvisningar.

Alf Hedman (Konservator)

Bjerkings ingenjörsbyrå, Uppsala (Firma)

Bo Göransson (Entreprenör)

Carl Axel Ekholm (Arkitekt)

Carl Robert Palmér (Byggmästare)

Erik Hahr (Antikvarie)

Gösta Lindström (Konservator)

Jonas Gren (Orgelbyggare)

Per Bohlin (Arkitekt)

Petter Stråhle (Orgelbyggare)

Sven Brandel (Arkitekt)

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)

Torsten Hjelm (Konservator)

År 1280 - 1319 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Torn
År 1741 - 1741 Nybyggnad - Sakristia