Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SALA TÄRNA PRÄSTGÅRD 1:20 - husnr 1, TÄRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tärna1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÄRNA KYRKA (akt.)

1200 - Okänt

1300 - 1399

Västmanland
Sala
Uppland
Tärna
Tärna församling
Västerås stift
Tärna kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Allmänt antas att platsens ursprungliga stenkyrka uppfördes på 1200-talet. Ytterväggarna hade murats av gråsten och kyrkorummet täcktes med ett tak av trä. På södra sidan fanns två meterhöga fönster och i öster, ovan altaret, ett något bredare. Kyrkklockorna hängde i en stapel. På 1400-talet slogs murade valv över kyrkorummet, sakristia tillbyggdes eventuellt och interiören dekorerades med kalkmålningar. Vid stor upprustning omkring 1650 tillbyggdes ett vapenhus i söder. Kyrkan förlängdes 1756 och 1775-76 förstorades sakristian.

Trots nyss nämnda utbyggnader blev kyrkan allt trängre under första hälften av 1800-talet. Församling...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - Okänt Nybyggnad
Kyrkan byggdes med två travéer. Ytterväggarna var murade av natursten med oregelbundna skift, valven av trä. På södra sidan fanns två meterhöga fönster och i öster, ovan altaret, ett något bredare. Källa: Forsell, s 61
År 1300 - 1399 Nybyggnad
Långhus
År 1400 - 2001 Ändring
Se bifogad PDF med bifogad händelselista för information kring alla händelser, årtal, upphovsmän och specifika källhänvisningar.

Carl Fredrik Ekholm (Arkitekt)

ECS - Teknik AB (Firma)

Lars Bergström (Arkitekt)

Magnus Granlund (Konstnär - Bildhuggare)

Pehr Schultzberg (Byggmästare)

Per Zackarias Strand (Orgelbyggare)

Setterquist & Son (Orgelbyggare)

År 1756 - 1756 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster med en travée

Pehr Schultzberg (Byggmästare)

År 1775 - 1775 Nybyggnad - Sakristia

Pehr Schultzberg (Byggmästare)

År 1897 - 1898 Nybyggnad - Korparti

Carl Fredrik Ekholm (Arkitekt)

Ludvig Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1898 Nybyggnad - Torn

Carl Fredrik Ekholm (Arkitekt)

Ludvig Peterson (Arkitekt)