Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KÖPING MUNKTORPS PRÄSTGÅRD 1:71 - husnr 1, MUNKTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

munktorp5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MUNKTORPS KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1200 - 1249

Västmanland
Köping
Västmanland
Munktorp
Köpingsbygdens församling
Västerås stift
Munktorps prästgård 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2005

Munktorp var sannolikt en bas för 1000-talets kristna mission i Västmanland, något som ortnamnet indikerar. Platsen har länge förknippats med den engelske cluniacensmunken David, en av Mellansveriges tidigast kända apostlar. Enligt traditionen utgick han härifrån, men tillfredsställande belägg saknas.

Platsens första stenkyrka, uppförd på 1100-talet, var enligt rådande historisk tolkning en liten rektangulär byggnad med östtorn. Davidskyrkan som idag sticker ut som en liten västlig del av nuvarande kyrka skulle ha varit det ursprungliga långhuset. Det medeltida tornet hade ett flertal öppningar, oregelbundet placerade på varje s...

Läs mer i eget fönster

År 1000 - 1199 Nybyggnad - Torn
Tornet ursprungligen östtorn, byggt till det ursprungliga långhuset, numera Davidskyrkan.
År 1000 - 1199 Ändring - tillbyggnad
"Davidskyrkan", den ursprungliga kyrkan.
År 1100 - 1299 Nybyggnad
Enligt rådande tolkning var platsens första stenkyrka en liten rektangulär byggnad med torn över koret i öster och byggdes på 1100-talet. Idag kallas den Davidskyrkan och ligger som en mindre västlig utbyggnad till den nuvarande kyrkan. Enligt en annan hypotes har Davidskyrkan varit en förhall som tidigt byggdes framför kyrkans huvudingång; Kyrkans ursprungliga långhus skulle alltså varit öster om tornet. Om detta stämmer torde tiden för kyrkans tillkomst snarare vara 1200-talet. Kyrkans äldsta dopfunt har daterats till 1200-talet. Källor: Boëthius, s 11 Ekström, s 63-64 Kilström, s 3 VLT 1979-11-10 Alternativ hypotes formulerad av Ann-Catherine Bonnier, RAÄ
År 1200 - 1249 Nybyggnad
Långhus. TIllbyggt väster om det ursprungliga östtornet.
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1364 - 2005 Ändring
Se bifogad PDF med bifogad lista över historiska händelser med årtal och specifika källhänvisningar.

Anders Berglund (Arkitekt)

Anders Victor Lundahl (Orgelbyggare)

Bleck och plåtslageri Hellstrand (Firma)

Byggmästare Kimberg (Byggmästare)

C F Ekholm (Arkitekt)

Conrad Adrian Malchow (Konstnär)

C R Palmér (Byggmästare)

Daniel Stråhle (Orgelbyggare)

Diös Bygg AB (Firma)

Dolf Mayern (Konstnär)

ECS-teknik AB (Firma)

Edvard Ruin (Byggmästare)

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Einar Lundberg (Arkitekt)

Georgen Hermann (Orgelbyggare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Magnus Granlund (Konstnär - Bildhuggare)

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

Neumann & Vogel (Firma)

Robert Vilhelm Brouhn (Arkitekt)

Setterquist & Son (Orgelbyggare)

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)

Åkerman (Orgelbyggare)

År 1480 - 1519 Ändring - ombyggnad
Två sidoskepp tillfogades, varvid kyrkan omvandlades till en treskeppig hallkyrka.
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Korparti