Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS ROMFARTUNA PRÄSTGÅRD 1:3 - husnr 1, ROMFARTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

d8610004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ROMFARTUNA KYRKA (akt.)

1250 - 1319

1250 - 1319

1310 - Okänt

Västmanland
Västerås
Västmanland
Romfartuna
Norrbo församling
Västerås stift
Romfartuna kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Dendrokronologiska analyser av kyrkans medeltida takstolar tyder på att den uppfördes omkring 1310. Ursprungligen var byggnadskroppen rektangulär med två ingångar på södra sidan. I korgaveln fanns troligen ett trekopplat fönster, på norra och södra långsidan vardera ett tvåkopplat fönster. Det brant sluttande yttertaket var sannolikt spånklätt. Över det ursprungliga kyrkorummet fanns ett högt trätunnvalv med stor spännvidd. Kyrkorummets väggar var dekorerade med målningar i bysantinsk stil, varav fragment återstår.

Vid ombyggnad som fullbordades 1427 blev murade valv slagna över kyrkorummet, så att det delades i ett mittskepp oc...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1319 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1250 - 1319 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1319 Nybyggnad
Dendroprover tagna i kyrkans takstolar, på södra sidan, visar att virket med säkerhet fälldes vinterhalvåret 1306‐07 (resultat av dendrokronologisk analys, redovisat 1999‐09‐10 av Tomas Bartholin, Nationalmuseet i Köpenhamn).
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1310 - Okänt Nybyggnad
I de äldsta delarna av kyrkans takstolar, på södra sidan, förekommer virke som med säkerhet fälldes vinterhalvåret 1306-07. (Resultat av dendrokronologisk analys, redovisat 1999-09-10 av Tomas Bartholin, Nationalmuseet i Köpenhamn) Tidigare har antagits att Romfartuna kyrka tillkom omkring 1300, eventuellt redan på 1260/70-talet. Mot bakgrund av ovannämnda dendrodatering förefaller det rimligt att bygget snarare ägde rum omkring 1310. Den ursprungliga byggnadskroppen var rektangulär med rak koravslutning och två ingångar på södra sidan. I korgaveln fanns troligen ett trekopplat fönster, på norra och södra långsidan vardera ett tvåkopplat fönster. Det brant sluttande yttertaket var från början sannolikt spånklätt. Över det ursprungliga kyrkorummet fanns ett högt trätunnvalv med stor spännvidd. Kyrkorummets väggar dekorerades med målningar i bysantinsk stil, varav fragment finns kvar på norra sidan. (Målningarna har av specialister hänförts till 1200-talet, men så gammal är kyrkan uppenbarligen inte) ATA: Raä dnr 331-3428-1998 Boström, s Edgren, s 2-5
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Torn
År 1400 - 1449 Nybyggnad - Vapenhus
År 1427 - 1427 Ändring - ombyggnad
Långhuset välvt med tre skepp
År 1427 - 1427 Valvslagning
Murade valv slogs över kyrkorummet, så att det delades i ett mittskepp och två sidoskepp. Mittskeppet blev täckt med fem tegelmurade kryssvalv, uppburna av pelare med spetsiga arkadbågar emellan. Över sidoskeppen slogs halvcirkelformiga valv. Mot väster tillbyggdes troligen torn med huv och mot söder ett vapenhus, som från början hade ett altare. Vapenhusets port gjordes rikt ornerad med järnsmide. Även porten till koret antas vara från denna tid. Anmärkning: Årtalet för valvslagning finns inskrivet i mittskeppets valvanfang. Källor: Edgren, s 3-5 ATA: Rapport av arkitekt Martin Hedmark Karlsson, s 403-404
År 1500 - 2005 Ändring
För kyrkans historik mellan åren 1500-2005 hänvisas till bifogad PDF med utförlig händelselista och specifika källhänvisningar.

Bertil Bengtsson (Konservator)

Erik Sand (Konstnär - Glaskonstnär)

Fritz Eckert (Arkitekt)

Gren och Stråle (Orgelbyggeri)

Hugo Löfgren (Konservator)

Jonas Holmin (Konstnär - Bildhuggare)

Jörgen Fåk (Arkitekt)

Lars Göthberg (Konservator)

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)

Yngve Lundström (Konstnär)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1670 - 1679 Nybyggnad - Gravkor

Johan Gabrielsson Sparvenfeldt (Byggherre)