Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS HUBBO PRÄSTGÅRD 1:5 - husnr 1, HUBBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hubbo1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUBBO KYRKA (akt.)

1300 - 1399

1300 - 1359

1300 - 1399

Västmanland
Västerås
Västmanland
Hubbo
Tillberga församling
Västerås stift
Hubbo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten i sandsten, med ursprungligt koniskt trälock för vigvattnets skydd, troligen från 1100-talet. Allmänt antas att den första kyrkan på platsen byggdes vid denna tid, sannolikt i trä, möjligen med vidbyggd sakristia i sten

Under 1300-talets första hälft byggdes istället nuvarande kyrka i gråsten med tegelmurade, branta gavelrösten. Den omfattade långhus med kor under samma tak och sakristia mot norr. Sadeltaket var spåntäckt. Över kyrkorummet var ett trätak, oklart i vilket utförande.

Ungefär 150 år senare slogs kyrkorummets tre stjärnvalv, vilande på bastanta hörn- och strävpelare. Mot sö...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1399 Nybyggnad
Långhus, kor och sakristia
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1359 Nybyggnad
Kyrkobyggnaden omfattade rektangulärt långhus med kor, branta gavlar och ett högrest sadeltak, samt sakristia på norra sidan. Murverken bestod av gråsten, med tegelmurade gavelrösten. Att sakristians murar är tunnare antyder att den är äldre än långhuset och alltså skulle ha funnits invid den tidigare träkyrkan. Samtida med kyrkan är två nordtyska träskulpturer och en Sankt Olof i konungslig gestalt. Källa: Ahlberg, s 95 Redelius, s 4 RAÄ: Bedömning av Ann-Catherine Bonnier
År 1300 - 1399 Nybyggnad
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1450 - 1509 Valvslagning
Över kyrkorummet slogs tre stjärnvalv, vilande på bastanta hörn- och strävpelare. Mot söder tillbyggdes ett vapenhus, vilket täcktes med ett enklare kryssvalv. Källor: Ahlberg, s 95 Redelius, s 12-13
År 1531 - 2005 Ändring
Se bifogad PDF med bifogad händelselista för information kring alla händelser, årtal, upphovsmän och specifika källhänvisningar.

Axel Eliasson (Trädgårdsarkitekt)

Carl Fredrik Ekholm (Arkitekt)

Georg Scherman (Arkitekt)

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

J. L. Lundin (Byggmästare)

K. M. Westerberg (Arkitekt)

O L Dahlman (Konstnär - Bildhuggare)

Oscar Svensson (Konservator)

Per Bohlin (Arkitekt)

Per Ljung, hovbildhuggare (Konstnär - Bildhuggare)

Setterquist & Son (Orgelbyggare)

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)

Viktor Segerstedt (Arkitekt)

Åkerman och Lund (Orgelbyggare)