Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS CEDERN 1 - husnr 1, TOMASKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

tomas5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TOMASKYRKAN (akt.)

1970 - 1971

1970 - 1971

Västmanland
Västerås
Västmanland
Västerås
Västerås Badelunda församling
Västerås stift
Cedergatan 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Allt större delar av Badelunda socken togs på 1960-talet i anspråk för stadsutbyggnad. År 1965 förvärvade församlingen därför tomtmark för byggande av en stadsdelskyrka. Byggnadsritningar presenterades samma år av arkitekt Nils Tesch. Med tanke på den låglänta kyrktomten och omgivande höghus saknades förutsättningar för att kyrkan på traditionellt vis skulle kunna höja sig över omgivningen. Istället valde Tesch motsatt väg och ritade en låg, sluten anläggning.

Fem år senare inleddes bygget. Tomten plangjordes och grundläggningen skedde på pålar försänkta till fast berg. Ytter- och mellanväggar murades av 2-stens tegel. Yttert...

Läs mer i eget fönster

År 1970 - 1971 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn och sakristia

Nils Tesch (Arkitekt)

År 1970 - 1971 Nybyggnad - Sakristia

Nils Tesch (Arkitekt)

År 1970 - 1971 Nybyggnad - Torn
Vapenhus i tornets bottenvåning

Nils Tesch (Arkitekt)

År 1970 - 1971 Nybyggnad - Korparti

Nils Tesch (Arkitekt)

År 1970 - 1971 Nybyggnad
Grundläggning gjordes med betongplintar försänkta till fast grund. Ytter- och mellanväggar murades av 2-stens tegel. Taket fick stomme av trä, med fackverktakstolar eller plywoodbalkar. Det relativt flacka yttertaket täcktes med plåt. Kyrkorummet inreddes med kopplade stolar av ljus ek. Altare tegelmurades och försågs med inbyggda knäfall. Kyrkorummets väggar slätputsades och vitkalkades, frånsett ett band om sju skift tegel i de övre väggfälten. Arkitekt Nils Tesch Källor: ATA: Beskrivning Nils Tesch 8/12 1969 Rudberg, s 28-29

Nils Tesch (Arkitekt)

År 1974 - Okänt Fast inredning - orgel
19-stämmig orgel installerades Magnussons orgelbyggeri AB, Mölnlycke Källa: Inventarium, s 5
År 1979 - Okänt Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkans plåttak rengjordes och ommålades (alcro takfärg) Firma Takbehandlingar Källa: VKS: Offert 1978-05-29, faktura 1979-08-16
År 1980 - Okänt Underhåll - fönster
Kyrkans fönstersnickerier ommålades Dahlbergs eftr Källa: VKS: Offert 1980-05-28 Faktura 1980-08-15
År 1990 - Okänt Ändring
Riksantikvarieämbetet beslutade 1990-04-19 att Tomaskyrkan skall skyddas enligt Kulturminneslagen Källa: ATA dnr 3618/88