Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSTAHAMMAR BERGS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, BERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

berg6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1300 - Okänt

1300 - Okänt

Västmanland
Hallstahammar
Västmanland
Berg
Hallstahammar-Kolbäcks församling
Västerås stift
Bergs kyrkby 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Sannolikt tillhör Bergs kyrka den grupp av mellansvenska gråstenskyrkor som uppfördes omkring 1300. Grundläggningen på en bergnära tomt borgade för stabila murverk. Då som nu hade kyrkan långhus och kor under samma tak – fast då säkert spåntäckt. Östra gaveln pryddes med tegelorneringar och hade ett trekopplat fönster. Från början hade kyrkorummet ett tunnvalv i trä, högre än de valv som senare murades - medeltida takstolar finns kvar på vinden. På södra sidan fanns ingångsportalen som snart blev förbyggd med ett vapenhus.

Sakristia kan ha funnits från början, alternativt tillkommit i slutet av 1400-talet, samtidigt med kyrkorum...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus, kor och sakristia
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes och omfattade då ett långhus med kor under samma sadeltak. Östra gaveln pryddes med tegelorneringar och hade ett trekopplat fönster Dopfunten är sannolikt samtida med kyrkan, en så kallad musselfunt eller paradisfunt, tillverkad av gotländsk kalksten. Källor: Berggren, s 127 E IV a: 8a, visitation 1750
År 1300 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Taklagets utseende överensstämmer med kyrkans datering till kring 1300.
År 1400 - Okänt Specifika inventarier - altarskåp
Alltjämt bevarat altarskåp anskaffades, förmodligen av lokal tillverkning Källa: Berggren, s 127
År 1440 - 1599 Valvslagning
Nuvarande två stjärnvalv slogs över kyrkorummet. Några enklare målade dekorationer tillkom troligen omgående; på det ställe där ribborna utgår från sköldbågen har två skulpterade huvuden målats i rött. Från samma tid härstammar kanske också det Kristushuvud inom korsgloria som är målat på västra valvets slutsten och mellersta och östra pilasterkapitälens kvaderdekorer. Möjligen tillkom sakristian samtidigt med valvslagningen. Källa: Berggren, s 127 Boström, s 28
År 1500 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning
Valven dekorerades med målningar; I korets valv blev hjässans slutsten samt ribbornas skärningspunkter och dekorativa formstenar prydda med små motiv såsom blommor, hjärtan, små figurscener, sköldar med fiskar. På norra väggen avbildades djävulen i form av ett lejon med två svansar och på samma sida i nivå med läktaren finns en ryttare till häst. Källa: Boström, s 27-28
År 1626 - Okänt Underhåll
Både kyrkans tak och klockstapeln hade fått ny spånbeklädnad och tjärats Kyrkorummet hade fått ny bänkinredning Ett nytt, målat korskrank var byggt Källa. VS: F III a; 3, visitation 1626
År 1634 - Okänt Underhåll
Kyrkans spåntak (nylagt 1626) lagades och tjärades Källa: VS: F III a; 6, visitation 1634
År 1639 - Okänt Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster i koret förstorades Källa: ATA: Ihrfors, s 979
År 1641 - Okänt Ändring - ombyggnad, exteriör
Klockstapeln genomgick större reparation, fick nytt innanrede, bärande bjälkar, spiror och dörr. Den kröntes med en hög spets. Nya huvar på kyrkans tak, järnbeslagna Bänkinredningen lagades Anders i Stigsbo Källa: ATA: Ihrfors, s 979, 982-983 VS: E IV A, 5a, inventarium 1690

Anders Stigsbo (Hantverkare)

År 1655 - Okänt Ändring - restaurering
Dåvarande predikstol ommålades och förgylldes. Östra gavelns fönster förnyades. Källa: VS: F III a; 19 inventarium 29/6 1737
År 1666 - Okänt Ändring - ombyggnad, interiör
Altaret flyttades intill gavelns mur Källa: ATA: Ihrfors, s 984
År 1668 - Okänt Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster insattes i västra gaveln Källa: ATA: Ihrfors, s 984
År 1686 - Okänt Underhåll - exteriör
Kyrkans fasader lagades och vitlimmades Kyrkorummets valv och väggar lagades och vitlimmades Källor: ATA: Ihrfors, s 985 VS: E IV a; 5a, visitation 1690
År 1730 - Okänt Fast inredning - läktare
Läktare byggdes i väster. Den fick en sluten, spegelindelad barriär. Fönsteröppning togs upp på den förut fönsterlösa norra sidan. Fönstret försågs med järngaller, i likhet med de övriga. (Koret utvidgades genom att ett ostaltare och ett skrank runt dopfunten borttogs.) Källa: VS: F III a; 19 memorial och inventarium 29/6 1737
År 1758 - Okänt Ändring - ombyggnad, interiör
Vid specialvisitation den 3/9 1758 konstaterades att kyrkans medeltida dopfunt tagits bort från kyrkorummet, liksom dopplatsens skrank. Källa: VS: E IV a; 5a, protokoll 1758
År 1758 - Okänt Ändring - ombyggnad
Vid specialvisitation den 3/9 1758 konstaterades att kyrkans medeltida dopfunt tagits bort från kyrkorummet, liksom dopplatsens skrank. Källa: VS: E IV a; 5a, protokoll 1758
År 1773 - Okänt Ändring - ombyggnad
Sakristian ombyggdes till dagens omfång. Det tidigare valvet ersattes med ett platt, panelklätt innertak. Källa: VS: E IV a; 5b inventering 1812
År 1790 - Okänt Ändring - ombyggnad, fönster
Östra gavelns förut trekopplade fönster förstorades till en enda öppning. I fönstret sattes en glasmålning. Innerväggen runt fönstret panelkläddes och dekorerades; på södra sidan Matheus 26:39 och på norra sidan Matheus 3:13, jämte målningar förställande Kristi lidande i Getsemane och Jesu dop av Johannes. Ovanför fönstret avbildades Kristi uppståndelse Framför fönstret placerades ett litet krucifix. Det medeltida altarskåpet togs isär, sex av dess 11 skulpturer hängdes upp i vapenhuset, fyra i sakristian och en kom bort På södra långsidan gjordes en tredje fönsteröppning. I samtliga fönster sattes nya fönster, utan galler. Källa: E IV a: 8a, visitation 1750 VS: E IV a; 5b inventering 1812
År 1802 - Okänt Fast inredning - predikstol
Ny predikstol blev insatt. Korgen gjordes fyrsidig med avfasade hörn prydda med pilastrar. På sidorna gjordes speglar med förgyllda lister och lagerfestonger. Ytorna var från början målade ljusblå. Bildhuggarna Jonas och Lars Peter Holmin, Rallsta gård (burskap i Köping) Källa: VS: E IV a; 5b inventering 1812

Jonas Holmin (Konstnär - Bildhuggare)

Lars Peter Holmin (Konstnär - Bildhuggare)

År 1807 - Okänt Fast inredning - predikstol
Predikstolen från 1600-talet såldes vid auktion, såsom överflödig sedan en ny blivit uppsatt 1802. Även andra avförda inventarier försåldes. Källa: VS: E IV a; 5b inventering 1812
År 1815 - 1821 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Bänkinredning målades blå, och anslöt därmed till den år 1802 färdigställda predikstolen. (Bänkinredningen hade förut varit omålad) Källa: VS: E IV a; 5b, specialvisitation 1821
År 1848 - Okänt Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Bänkinredningen, predikstolen och läktarbarriären ommålades med ljusgrå ”pärlfärg” (förut ljusblå) Källa: VS: E IV b; 8, Inventering 1851
År 1853 - Okänt Rivning
Stor förnyelse: Vapenhuset revs och där förut varit portal gjordes ytterligare södra långsidans fjärde fönster (den beslagsprydda, medeltida porten togs bort och ingår numera i Västmanlands läns museums samlingar) Västportal höggs upp och fick en nyklassicistisk portik. Dörrbladet ådrades. Istället för det tidigare gavelfönstret gjordes ett runt fönster ovanför portalen Kyrkans fasader spritputsades och avfärgades Källa: VS: E IV b; 8, inventarium 1858
År 1857 - Okänt Fast inredning - läktare
Ny bänkinredning inrättades på läktaren. En genombruten läktarbarriär byggdes. En del av 1730-talets barriär tillvaratogs dock. Källa: VS: E IV b; 8, inventarium 1858
År 1868 - Okänt Ändring - ombyggnad, yttertak
Långhusets och sakristians yttertak kläddes med järnplåt. Gavelröstena kröntes med kors och 5 stycken kulor vardera. Källa: VS: E IV b; 8, inventarium 1869
År 1876 - Okänt Fast inredning - orgel
Åttastämmig läktarorgel installerades. Orgelbyggare E A Setterquist Källa: Sjögren, s 114

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

År 1886 - 1894 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster blev insatta Nytt golv inlades i sakristian Klockstapeln reparerades och tjärströks Källa: VS: F III a; 38, inventarium 15-16/9 1894
År 1912 - 1913 Ändring - ombyggnad, interiör
Kalkstensgolv lades i gångar och det upphöjda koret Fönster med glasmålning i gult, grönt rött och vitt insattes i östra gavelns fönster Öppen bänkinredning byggdes på trägolv. Bänkgavlarna gjordes upptill avskurna. Dörrarna och skärmarna från den gamla slutna bänkinredningen uppsattes som panel Predikstolen sänktes och flyttades bakåt Bänkinredning, predikstol och övriga inredningssnickerier målades i en blågrön färgton (så kallad allmogefärg) altare och predikstol förgylldes Fyra skulpturer från det medeltida altarskåpet återuppsattes i altaret Medeltida dopfunt sammanfogades och ställdes tillbaka i kyrkorummet (hade varit borta från kyrkorummet sedan 1758) Värmeugn med murad skorsten byggdes Arkitekt Anders Roland, Överintendents - ämbetet VS: E IV b; 8, inventarium 15-16/5 1915 Källor: BF: O I A; 1 Tillstånd från Överintendents - ämbetet 25/8 1911, Program för restaurering 1942 (beskrivande delen)

Anders Roland (Arkitekt)

År 1942 - Okänt Specifika inventarier - altarskåp
Det medeltida altarskåpet återställdes, frånsett mittpartiet som inte återfanns. Altarskåpets återstående delar hade en lägre tid förvarats i tiondeboden Konservator Alfred Nilsson Källa: VLT 1942-02-12, 1942-03-16

Alfred Nilsson (Konservator)

År 1943 - Okänt Fast inredning - orgel
Orgelverket byggdes om, med bibehållande av befintliga stämmor Orgelbyggare A Magnusson Källa: Sjögren, s 114-115

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1950 - 1951 Underhåll - exteriör
Stor förnyelse: • Fasaderna lagades, avfärgades med tunn kalkfärg, grå på spritputsen och vit på omfattningarna • Korets fönster blev igenmurat • Plåttaket reparerades och målades • Kopplade fönsterbågar insattes, med yttre rutor av gulskimrande antikglas • Befintliga golv borttogs, underliggande fyllning urschaktades. På avjämnad schaktbotten göts ett undergolv av betong med armering. • Koret och mittgången belades med golvtegel i cementbruk. Under bänkarna lades åter brädgolv. • De gamla bänkdelar som sedan 1912 varit uppsatta längs väggarna togs ner • Bänkinredningen gjordes sluten med återanvända dörrar och gavlar från bänkinredningen som fanns före 1912 (tillkommen i början av 1600-talet) • Ny läktarbarriär av furu byggdes, med fyllningar av plywood, så att den blev sluten och målades likadant som bänkfasaderna • Valvens och väggarnas kalkmålningar rengjordes. • Det medeltida altarskåpet placerades åter i koret, på en nytillverkad predella. • Nytt altare av halvrent trä byggdes • Ny, tresidig altarring byggdes • Panel som varit uppsatt på korets gavelvägg blev skärm till en korbänk söder om altaret • Kvaderstensportalen mot sakristian frilades från senare påslagen puts och restaurerades • Sakristian avdelades med en tegelmur i två rum, ett för sakristia och ett för förråd och elektrisk central. • Över sakristian slogs ett nytt kryssvälvt innertak och ett nytt trägolv blev lagt på ventilerade bjälklag. • Elektrisk uppvärmning infördes • Kyrkan återinvigdes den 3 maj 1951 Arkitekt Bernhard Schill Konservator: Firma Alfred Nilsson Älvkarleby kraftverk Källor: BF: O I a; I Förslag till restaurering, daterat den 28/3 1947 Arvidsson, s 200 Boström, s 28 VF 1950-05 VLT 1950-06-09

Alfred Nilsson (Konservator)

Bernhard Schill (Arkitekt)

Älvkarleby kraftverk (Firma)

År 1978 - Okänt Underhåll - exteriör
Tidigare befintlig yttre puts blästrades av Kyrkans fasader putsades och avfärgades (Gotlandskalk) Yttertaket blev omlagt med kopparplåt (istället för tidigare järnplåt) Entreprenör John Mattsons AB, Plåtspecialisten i Västerås Källlor: VF 1978-09-15, VLT 1978-06-01, 1978-09-09

John Mattson (Byggmästare)

År 1993 - Okänt Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkrad på kyrkans södra sida borttogs, för att få plats för större ljushållare och bokbord Källa: ATA: Tillstånd 1991-01-12
År 1994 - Okänt Underhåll - fönster
Fönstren renoverades, varvid de yttre bågarna skrapades rena från brun plastfärg och ommålades med grå linoljefärg istället Valv och väggar rengjordes med bröd Sprickor höggs upp och lagades (kalkbruk) Lagningar retuscherades med pigmenterad kalkfärg Samtliga ytorna laverades med kalkfärg, bruten med guldocker, engelskt rött och grön umbra Bänkinredning, predikstol och läktarbarriär ommålades med linoljefärger, likadant som förut Brädgolv slipades och oljades Tegelgolv lagades i fogarna och oljades På korets södra sida gjordes ett sidoaltare för dop, med återanvändande av läktarbarriär från 1730-talet. Kyrkans elvärme och belysning förnyades Herbert Sandner, Hantverkar´n måleri AB NS - Eltjänst AB, Hallstahammar Källor: HKS: F1: A6 VLM: Dokumentation av Herbert Sandner 1994

Herbert Sandner, Hantverkar´n måleri AB (Hantverkare - Målare)

NS - Eltjänst AB (Hantverkare)

År 2005 - 2006 Underhåll
Vård- och underhållsplan upprättades för Bergs kyrka. Svensk Klimatstyrning AB

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)