Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KIRUNA VITTANGI 66:14 - husnr 1, VITTANGI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1093-5.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VITTANGI KYRKA (akt.), VITTANGI KYRKA (akt.)

1846 - 1849

1846 - 1849

1961 - 1961

Norrbotten
Kiruna
Lappland
Jukkasjärvi
Vittangi församling
Luleå stift
Kyrkogatan 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Kyrkan byggdes 1846-49 som en följd av att Vittangi blivit huvudort för Jukkasjärvi- Vittangi församlingar. Den invigdes inte förrän1854 av prosten Lars Levi Laestadius, men man började fira gudstjänst i kyrkan redan innan den var färdigställd. Arkitekt var Theodor Edberg vid Överintendentsämbetet och byggmästare var snickaren Johan Nilsson Rautio från Karl Gustaf församling.

År 1846 - 1849 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Nilsson Rautio (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1846 - 1849 Nybyggnad - Torn

Johan Nilsson Rautio (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1846 - 1849 Nybyggnad - Sakristia

Johan Nilsson Rautio (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1846 - 1846 Nybyggnad - Korparti

Johan Nilsson Rautio (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1846 - 1849 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt Theodor Edberg, Stockholm. Byggmästare Johan Nilsson Rautio.

Johan Nilsson Rautio (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1885 - 1885 Ändring - ombyggnad
In- och utvändigt brädfodrad.
År 1896 - 1897 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. • Nytt tak av plåt • Nytt golv i hela kyrkan • Ny altarring • Ny bänkinredning • In- och utvändig målning • Dekorationsmålning av Karl Lundgren, Luleå • Värmeugn • Kyrkans första orgel skänkt av drottning Sofia

Karl Lundgren (Konstnär)

År 1912 - 1912 Fast inredning - orgel
Ny orgel.
År 1918 - 1918 Ändring - ombyggnad
Genomgripande reparation, bland annat förändras tornspiran.
År 1920 - 1929 Ändring
Ny orgel. Plåttaket ersattes av skiffertak.
År 1924 - 1924 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1948 - 1949 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Länsarkitekt Eberhard Lovén. Bl.a. • Södra ingången sätts igen • Interiören kläds med masonitskivor • Ny bänkinredning • Ny orgel • Ny altartavla. Gerda Höglund • Dekorationsmålning och färgsättning. Konstnär Fridtjof Erichsson

Eberhard Lovén (Arkitekt)

Fridtiof Erichsson (Konstnär)

Gerda Höglund (Konstnär)

År 1961 - 1961 Nybyggnad
Tillstånd till ny sakristia. Thurfjells arkitektbyrå, Luleå.

Thurfjells arkitektbyrå (Arkitektkontor)

År 1971 - 1972 Underhåll
Reparation av kyrkan. Arkitekt Bertil Franklin, MAF Arkitektkontor AB. • Nytt plåttak • Reparation av långsidornas timmerstomme • Tilläggsisolering och ny ytterpanel på långsidorna • Reparation av fönster
År 1982 - 1986 Fast inredning - orgel
Ny orgel. Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1992 - 1992 Ändring
Reparation av kyrkan. Roland Isaksson, B L Byggkonsult AB. • Läktarunderbyggnad med kapprum och wc • Ombyggnad av sakristian • Renovering av fönster • Inredning med förvaringsutrymmen för kyrkliga textilier
År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad
Tillstånd till rullstolsramp vid entrén. Roland Isaksson, B L Byggkonsult AB
År 2000 - 2000 Underhåll
Renovering av vapenhuset. • Isolering av golv och väggar i vapenhuset och tornets första våning • Målning av väggar i vapenhuset och den ovan belägna våningen • Installation av elvärme i vapenhuset och våningen ovanför • Byte av ytterdörr till sakristian