Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LAXÅ EDE 1:2 - husnr 1, SKAGERSHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skagerhultsnya.1.17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKAGERSHULTS NYA KYRKA (akt.), SKAGERSHULTS KYRKA (akt.)

1896 - 1896

1896 - 1896

Örebro
Laxå
Närke
Skagershult
Skagershults församling
Strängnäs stift
Edevägen 15

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1889 - 1896 Nybyggnad - Torn

Ferdinand Boberg (Arkitekt)

År 1889 - 1896 Nybyggnad - Korparti

Ferdinand Boberg (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus och torn

Ferdinand Boberg (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Nybyggnad - Sakristia

Ferdinand Boberg (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Nybyggnad - Vapenhus

Ferdinand Boberg (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Uppförd av kalksten från Yxhult, kalkstenen i ytterväggarna är återanvänd kalksten från den tidigare nedbrunna kyrkan. Asymmetrisk planlösning med långhus, smalare kor i öster, sakristia i norr, litet vapenhus i nordväst samt sidoställt torn och kolonettförsedda ljudöppningar och utbyggt trapphus i sydväst. Tak av skiffer och kopparklädd tornspira. Kyrkorummet täcktes av en öppen takstol av trä, laserad i en gul färgton. Dekormåleri i koret, runt triumfbågen samt i långhus, öppen bänkinredning. Altaruppsats och predikstol från den gamla kyrkan. Ark. Ferdinand Boberg Byggmästare Larsson och Andersson från Varola, Västergötland Dekormåleri av elev vid konstakademien Cronstrand

Ferdinand Boberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1934 - 1934 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren i tornet förstorades

Sten Risberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1934 - 1934 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören rengjodes och ommålades, dekormåleriet målades över. Sakristian ommålades

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1943 - 1943 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av kalksten

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1945 - 1945 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning installerades

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades i kyrkan

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1963 - 1963 Ändring - restaurering, interiör
Interiören målades om och inventarier renoverades. En blomsterslinga i koret målas över. Nytt altare av kalksten, ny altarprydnad av vit marmor, ny predikstol av kalksten från Yxhult. Fönstren försågs med innanfönster med antikglas. Golvet i koret sänks och byts till kalkstensgolv. Golvet lades om på nytt bjälklag. Ny elinstallation. Bänkarna kortades av för att ge utrymme åt sidogångar.Ny orgel i 11 stämmor placerades i kyrkorummet bland bänkarna.

Rolf Bergh (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Skagershults kyrka 100 år (Publikation)

År 1963 - 1963 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören målades om. En blomsterslinga i koret målades över

Rolf Bergh (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Skagershults kyrka 100 år (Publikation)

År 1963 - 1963 Fast inredning - altare
Nytt altare av kalksten

Rolf Bergh (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Skagershults kyrka 100 år (Publikation)

År 1963 - 1963 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol av kalksten från Yxhult

Rolf Bergh (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Skagershults kyrka 100 år (Publikation)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren försågs med innanfönster med antikglas

Rolf Bergh (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Skagershults kyrka 100 år (Publikation)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet i koret sänks och byts till kalkstensgolv. Golvet lades på nytt bjälklag

Rolf Bergh (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Skagershults kyrka 100 år (Publikation)

År 1963 - 1963 Teknisk installation - el
Ny elinstallation

Rolf Bergh (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Skagershults kyrka 100 år (Publikation)

År 1963 - 1963 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna kortades av för att ge utrymme åt sidogångar

Rolf Bergh (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Skagershults kyrka 100 år (Publikation)

År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel
Ny orgel i 11 stämmor placerades i kyrkorummet bland bänkarna

Jacoby orgelverkstad (Orgelbyggeri)

Rolf Bergh (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Skagershults kyrka 100 år (Publikation)

År 1995 - 1995 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket lades om

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Visst renoveringsarbe av kalkstenskolonner och vapensköldar.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1999 - 1999 Ändring - restaurering, interiör
Byte av värme- och elsystem. Ommålning av väggar. Ny färgsättning på läktarbarriär. Ny belysning i koret. Ny installationssockel längs väggarna. Ny textilförvaring. Ny utvändig handikappramp vid södra entrén.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1999 - 1999 Teknisk installation - el
Byte av elsystem. Ny belysning i koret

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1999 - 1999 Teknisk installation - värme
Byte av värmesystem

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1999 - 1999 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av väggar. Ny färgsättning på läktarbarriär

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1999 - 1999 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny utvändig handikappramp vid södra entrén

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1999 - 1999 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)