Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSKOGA SÖDRA GRANBERGSDALSTORP 1:10 - husnr 1, GRANBERGSDALS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRANBERGSDALS KAPELL (akt.)

1915 - 1915

1915 - Okänt

Örebro
Karlskoga
Värmland
Karlskoga
Karlskoga församling
Karlstads stift
Granbergsdal 462

Handel och bankväsende - Affär och butik

Handel och bankväsende - Affär och butik

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 1995

Det som idag är Granbergdals kapell uppfördes 1875 av Karlsdals bruk som handelsbod och användes senare som lagerlokal. 1911 omändrades huset till biograf och danslokal och fungerade som sådant fram till 1915 då byggnaden inreddes till kapell. Detta var i en strävan att decentralisera den kyrkliga verksamheten. Det var framför allt kyrkoherde Teofil Ekelund i Karlskoga som ivrade för att granbergdalsborna skulle få ett kapell. En av kapellets första predikanter var Zarah Leanders svärfar Pontus Leander. Han blev den ende i Granbergdal bofaste prästen.
Åren 1915 till 1920 hyrde församlingen byggnaden, 1920 friköptes den. Under åren...

Läs mer i eget fönster

År 1915 - 1915 Nybyggnad
Profan träbyggnad som ändrats till kapell 1915.
År 1915 - Okänt Nybyggnad
År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad
1960 skedde en omfattande renovering då kapellet snyggades upp både invändigt och utvändigt. Gamla kaminer för koks och ved byttes mot oljekaminer.
År 1963 - 1963 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan med en ljusomstrålande Kristusgestalt målad av Karin Fryxell tillkom.
År 1968 - 1968 Teknisk installation - värme
1968 byttes oljekaminerna mot elvärmesystem.
År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Lokalen uppges repararas.