Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSBERG SKÖLLERSTA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, SKÖLLERSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skollersta.161

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÖLLERSTA KYRKA (akt.)

1100 - 1250

1250 - 1319

1250 - 1350

Örebro
Hallsberg
Närke
Sköllersta
Sköllersta församling
Strängnäs stift
Sockenvägen 41

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

År 1100 - 1250 Nybyggnad
Förmodligen har det funnits en romansk stenkyrka.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1250 - 1319 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia
År 1250 - 1319 Nybyggnad - Sakristia
År 1250 - 1319 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1592 - 1592 Fast inredning - predikstol
Predikstolen i vasarenässans. Predikstolen bekostades av prosten Henricus Andreae Prytz.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Sköllersta kyrka (Publikation)

Kulturminnen i Örebro län (Publikation)

År 1658 - 1658 Fast inredning - predikstol
Predikstolen moderniserades i barockstil.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1680 - 1680 Fast inredning - orgel
Orgel med 8 stämmor.

Olof Jonæ Molinberg (Orgelbyggare)

Till hembygden 1912 (Publikation)

År 1724 - 1724 Ändring - ombyggnad, fönster
Två fönster på norrsidan förstorades. Formen ändrades från gotiskt spetsiga till rundbågiga.

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Till hembygden 1912 (Publikation)

År 1736 - 1743 Ändring - ombyggnad, fönster
Sydsidans två västligaste fönster förstorades.

Till hembygden 1912 (Publikation)

År 1755 - 1755 Fast inredning - altare
Altaret ombyggdes. Korskranket togs bort.

Till hembygden 1912 (Publikation)

År 1769 - 1769 Underhåll - omputsning
In- och utvändig omputsning.

Till hembygden 1912 (Publikation)

År 1769 - 1769 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet togs bort.

Till hembygden 1912 (Publikation)

År 1833 - 1834 Fast inredning - altare
Nytt altare.

Till hembygden 1912 (Publikation)

År 1833 - 1834 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönsterförstoringar. De medeltida glasmålningarna togs ned. Oljemålat järnbleck på solbänkarna.
År 1833 - 1834 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönsterförstoringar. De medeltida glasmålningarna togs ned. Oljemålat järnbleck på solbänkarna.

Till hembygden 1912 (Publikation)

År 1836 - 1836 Fast inredning - orgel
Ny orgel

- Fahlcrantz (Konstnär)

Johan Samuel Strand (Orgelbyggare)

Till hembygden 1912 (Publikation)

År 1837 - 1837 Fast inredning - predikstol
Predikstolens bilder förstördes och inskriptionerna övermålades med vit färg och förgyllning.

Till hembygden 1912 (Publikation)

År 1864 - 1864 Ändring - ombyggnad, fönster
De gotiska fönstren i korets östra vägg rekonstruerades

Adolf Kjellström (Arkitekt)

Till hembygden 1912 (Publikation)

År 1864 - 1864 Fast inredning - glasmålning
De medeltida glasmålningarna återinsattes

Till hembygden 1912 (Publikation)

År 1870 - 1870 Fast inredning - orgel
Orgelreparation

E A Setterquist &Son (Orgelbyggeri)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

År 1880 - 1890 Ändring - ombyggnad, fönster
Tre smala höga fönster med djupa släta nischer togs upp på västra gaveln.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1882 - 1882 Underhåll - takomläggning
Södra sidan av kyrkans tak täcktes med sågad ekspån.

Till hembygden 1912 (Publikation)

År 1892 - 1892 Fast inredning - orgel
Orgelreparation

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

År 1956 - 1956 Underhåll - Omputsning, exteriör
Spritputsen nedknackades och fasaderna slammades med färgat bruk.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett medeltida fönster i sydmuren frilades och andra markerades i putsen ovan befintliga fönster. Nya fönsterkarmar, dubbelkopplade med blyinfattat glas.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Fast inredning - glasmålning
Komplettering av moderna glasmålningar i korfönstret samt i det framtagna medeltida sydfönstret.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Torsten Nordberg (Konstnär - Glaskonstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Underhåll - interiör
Interiören rengjordes, målningen ovan sakristiedörren frilades.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt vindfång i söder och läktarunderbyggnad i väster.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning som ersatte en liknande sluten.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt kalkstensgolv. Golvet sänktes 15 cm i sakristian, till ursprunglig nivå.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk undersökning och öppning av 1600-t gravvalv under koret

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggd.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Fast inredning - predikstol
Predikstolen återställdes i 1659 års skick.

Helge Christensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt skrudskåp i sakristian

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Fast inredning - altare
Nytt bönealtare i sakristian

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1956 - 1956 Ändring
Ny vävnad vid dopaltare av Sofia Widén, textilkonstnär

Sofia Widén (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Till hembygden 1957 (Publikation)

År 1982 - 1982 Underhåll
Renovering av västgavelfönstren.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1982 - 1982 Specifika inventarier - dopfunt
Ny snidad dopfunt.

Sven Bolinder (Konstnär - Bildhuggare)

Sköllersta kyrka (Publikation)

År 1984 - 1984 Underhåll - exteriör
Renovering av tak: södra takfallet, sakristians tak samt stigluckans tak lades med ny spån. Ytbehandling av stuprör, takprydnader, fönster och fönsternischer.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering av valven.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Teknisk installation
Åskskydd kompletteras

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Teknisk installation - el
Elinstallationer kompletteras

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1992 - 1995 Fast inredning - glasmålning
Konservering av medeltida fönster och installation av skyddsfönster.

Bayerische Hofglasmalerei, München (Firma)

Gustaf van Treeck (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
De tre portalerna samt korfönstret (masverk) konserverades.

Prolithos Stenkonservering AB (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2003 - 2003 Teknisk installation - värme
Installation av bergvärme.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2008 - 2008 Konservatorsarbeten
Konservering av tre medeltida ljuskronor.

Närke-konservatorn (Firma)

Örebro läns museum (Arkiv)