Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LINDESBERG GULDSMEDSHYTTAN 27:1 - husnr 1, GULDSMEDSHYTTANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

guldsmedshyttan2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GULDSMEDSHYTTANS KYRKA (akt.)

1893 - 1895

1893 - 1895

Örebro
Lindesberg
Västmanland
Linde
Linde bergslags församling
Västerås stift
Gullblankavägen 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 2002

Guldsmedshyttans kyrka är en i nygotisk stil uppförd treskeppig tegelkyrka med tvärskepp, ett lägre utskjutande kor samt sidoplacerat torn. Den uppfördes 1892-95 efter ritningar av arkitekt Ludvig Petersson. Fasaderna i tegel pryds med strävor, blinderingar på torn och gavelpartier, putsade trekantiga fält i portalerna samt rundstrukna fogar. Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning.

Invändiga förändringar skedde 1938 under ledning av arkitekt K. Martin Westerberg, då bland annat predikstolen flyttades från koret till västra pelaren och den äldre smidesarmaturen utbyttes mot mässingskronor. Värmesystemet förnyades och delar av...

Läs mer i eget fönster

År 1839 - 1999 Ändring
För historiska händelser rörande kyrkans historia åren 1839-1999 se bifogad PDF.

Gebrüder Jehmlich (Orgelbyggeri)

Janne Feldt (Arkitekt)

Jerk Alton (Arkitekt)

Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1893 - 1895 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, korsarmar och torn

Ludvig Peterson (Arkitekt)

År 1893 - 1895 Nybyggnad - Torn

Ludvig Peterson (Arkitekt)

År 1893 - 1895 Nybyggnad - Sakristia

Ludvig Peterson (Arkitekt)

År 1893 - 1895 Nybyggnad - Korparti

Ludvig Peterson (Arkitekt)

År 1893 - 1895 Nybyggnad - Korsarm/ar

Ludvig Peterson (Arkitekt)

År 1893 - 1895 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Guldsmedshyttans tegelkyrka uppfördes i nygotisk stil med rektangulärt långhus med korsarmar, smalare kor med intilliggande sakristia och sidoställt torn. Kyrkan är orienterad med koret i söder och tornet i norr. Arkitekt: Ludvig Peterson, Stockholm

Ludvig Peterson (Arkitekt)