Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO NORRBYÅS KYRKA 1:1 - husnr 1, NORRBYÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

norrbyas.28.36a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRBYÅS KYRKA (akt.)

1100 - 1219

1100 - 1199

Örebro
Örebro
Närke
Norrbyås
Kvismare församling
Strängnäs stift
Norrbyås 539

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

1100-tal:
Kyrkan uppfördes med rektangulärt långhus, smalare lägre kor i öster samt torn med något uppåt avtrappande murliv i väster.

Under medeltidens senare del breddades troligen koret och kyrkan blev en salkyrka.

1600-tal:
Under 1600-talets slut förlängdes kyrkan åt öster.

1800-tal:
1817 förlängdes kyrkan ytterligare åt öster. Samtidigt tillkom den halvrundade sakristian bakom koret i öster. Kyrkorummet täcktes av ett putsat spegelvalv i trä. Koret försågs med en altarpredikstol som byttes ut 1865. Ritningarna till 1817 års utvidgningen utarbetades av stadsarkitekten i Örebro, Pehr Lundmark.

Under 1880-talet res...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1219 Nybyggnad
Långhus och torn. De västra delarna av långhusets norra och södra murverk kvarstår idag. Långhuset förlängdes österut 1691.
År 1100 - 1219 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Kyrka av sten med torn, långhus och smalare kor uppfördes. Torn med något uppåt avsmalnande murliv.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1675 - 1699 Ändring - tillbyggnad
Troligtvis förlängdes kyrkan åt öster.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1817 - 1817 Nybyggnad - Sakristia
År 1817 - 1817 Nybyggnad - Korparti
År 1817 - 1817 Ändring - tillbyggnad
Det medeltida långhuset förlängdes ytterligare mot öster.

Pehr Lundmark (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1817 - 1817 Nybyggnad - Sakristia
Den halvrunda sakristian i öster tillkom. Invändigt ett putsat spegelvalv av trä.

Pehr Lundmark (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1817 - 1817 Fast inredning - Altarpredikstol
Ny altarpredikstol.

Pehr Lundmark (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1880 - 1889 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol av ek.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1880 - 1889 Fast inredning - altaruppsats
Förmodligen ombyggdes och kompletterades altaruppsatsen med ett förgyllt kors,

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1880 - 1889 Ändring - ombyggnad, port
Troligtvis fick också dörröppningarna till sakristian sin utsmyckning vid detta tillfälle.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1880 - 1889 Fast inredning - altarring
Altarringen kan vara från denna tid

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1880 - 1889 Fast inredning - bänkinredning
De öppna bänkarna kan också vara från denna tid.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1898 - 1898 Fast inredning - orgel
Ny orgel (eller första)

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1914 - 1914 Fast inredning - predikstol
Orgeln om- och tillbyggs.

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1924 - 1924 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades till norra långsidan.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1951 - 1953 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning enligt äldre förebild

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Till hembygden 1954 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1951 - 1953 Teknisk installation - värme
Elektrisk värmeinstallation.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Till hembygden 1954 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1951 - 1953 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i långhuset.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Till hembygden 1954 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1951 - 1953 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören ommålades. Predikstol och altarring målades i gråvitt och guld efter ett förslag från K. Maj:t år 1865.

Till hembygden 1954 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1965 - 1965 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av kalksten från Yxhult.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1980 - 1980 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering. Avfärgning av fasader, spritputs blekt gul och bruten vit på slätputsade ytor, ljusgrå sockel.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1980 - 1980 Byggnadsarkeologisk undersökning
Vid schaktningsarb. inmättes lägena för kyrkans rivna sakristia och vapenhus.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1985 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av snickerier utvändigt.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - interiör
Målning av snickerier utvändigt.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Utvidgning av eller ny läktarunderbyggnad med kapprum, förvaringsskåp mm.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar och tak rengörs och putsas. Taket får blå färg och gråmarmorerad skugglist. Målning av interiör, bänkinredning i grönt och rött. Målning av snickerier
År 1984 - 1984 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar och tak rengörs och putsas. Taket får blå färg och gråmarmorerad skugglist. Målning av interiör, bänkinredning i grönt och rött. Målning av snickerier

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1984 Konservatorsarbeten
Konservators arbeten.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - altarring
Ombyggnad av altarring

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad bänkar

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - läktare
Ombyggnad läktarbarriär.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, golv
Nyläggning av golv.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1984 Teknisk installation - el
Ny armatur.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Södra entrén handikappsanpassades.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1985 - 1985 Fast inredning - orgel
Orgeln utvidgas och har nu 9 stämmor.

Gunnar Carlsson (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1992 - 1992 Underhåll - fönster
Renovering av kyrkans fönster.

Örebro läns museum (Arkiv)