Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTERSUND LUNGRE 1:9 - husnr 3, KYRKÅS NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot N.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KYRKÅS NYA KYRKA (akt.)

1839 - 1845

1845 - 1845

Jämtland
Östersund
Jämtland
Kyrkås
Häggenås-Lit-Kyrkås församling
Härnösands stift
Lungre 110

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkan som stod färdig 1845 uppvisar både interiört och exteriört ett starkt släktskap med den större moderkyrkan i Lit, uppförd under 1700-talets sista decennium. Trots det är den strama nyklassicistiska kyrkan originell genom den modesta skalan och att byggnaden har östtorn med sakristia i bottenvåningen. Den enda ingången till kyrkorummet är därför belägen på den fönsterlösa västra gaveln.

År 1839 - 1845 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och torn

Anders Åkerlund (Arkitekt)

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

Ivar Pålsson i Lungre (Hantverkare - Murare)

År 1839 - 1845 Nybyggnad - Torn
Torn i öster med sakristia i bottenvåningen

Anders Åkerlund (Arkitekt)

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

Ivar Pålsson i Lungre (Hantverkare - Murare)

År 1839 - 1845 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Skenarkitektur och draperimålning

Carl P Bergstedt (Konstnär - Dekormålare)

År 1839 - 1845 Fast inredning - predikstol

Erik Larsson Halåsen (Konstnär - Dekormålare)

Salomon Hägglöf Häggenås (Konstnär - Bildhuggare)

År 1839 - 1845 Fast inredning - bänkinredning
År 1839 - 1845 Fast inredning - läktare
År 1839 - 1845 Fast inredning - läktare
Orgelläktare
År 1845 - 1845 Nybyggnad

Anders Åkerlund (Byggmästare)

År 1855 - 1855 Underhåll - takomläggning
Papptaket ersatt med spåntak.
År 1880 - 1880 Ändring - ombyggnad
Vindfång vid västingången.
År 1899 - 1899 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1899 - 1899 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel installerad.

J Landberg (Orgelbyggare)

År 1899 - 1899 Underhåll - takomläggning
Tornets spån ersatt med plåt.
År 1899 - 1899 Teknisk installation - värme
Värmeugn.
År 1901 - 1901 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningen avlägsnades 1930

Erik Andersson (Konstnär - Dekormålare)

År 1901 - 1901 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan och sakristian ommålad.

Erik Andersson (Hantverkare - Målare)

År 1901 - 1901 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning.

Erik Andersson (Hantverkare - Målare)

År 1901 - 1901 Arkitekturbunden utsmyckning
Schablondekor på väggarna.

Erik Andersson (Hantverkare - Målare)

År 1919 - 1919 Specifika inventarier - altartavla

John Österlund (Konstnär)

År 1919 - 1919 Ändring - ombyggnad
Utvidgning av koret.
År 1930 - 1930 Ändring - restaurering
År 1930 - 1930 Underhåll - exteriör
Restaurering.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Underhåll - interiör
Restaurering.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Underhåll - omputsning
Putslagning.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Specifika inventarier - altartavla
Den gamla altartavlan framtogs och fick en ny placering på nordväggen.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Fast inredning - bänkinredning
Modernisering av bänkinredningen.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad
Läktartrapporna inbyggda.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Arkitekturbunden utsmyckning
Schablondekoren och fälten på väggarna borttagna.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Elvärme installerad. Den stora kaminen borttagen.
År 1948 - 1948 Underhåll - takomläggning
Spåntaket ersatt med koppartak.
År 1954 - 1954 Fast inredning - altare
Dopaltare uppställt vid södra väggen.
År 1954 - 1954 Arkitekturbunden utsmyckning
En tavla ovanför dopaltaret.

Anders (Ante) Karlsson-Stig (Konstnär)

År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

A Thulesius (Orgelbyggare)

År 1981 - 1981 Underhåll - exteriör
Restaurering.
År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Omkalkning och ommålning av snickerierna.
År 1984 - 1984 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Omkalkning av tornet p.g.a. tidigare dåligt utfört arbete.
År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Omkalkning och ommålning av snickerierna.
År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Restaurering.