Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTERSUND KYRKÅS PRÄSTBORD 2:1 - husnr 1, KYRKÅS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad N.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KYRKÅS GAMLA KYRKA (akt.)

1200 - 1499

1350 - 1550

Jämtland
Östersund
Jämtland
Kyrkås
Häggenås-Lit-Kyrkås församling
Härnösands stift
Lungre 210

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2005

Det är oklart när kyrkan uppfördes. Den byggdes som en liten salkyrka med rakt avslutat korparti i öster. Denna kyrkotyp dominerade byggandet från 1200-talet och genom resten av medeltiden och användes frekvent även under 1600-talet. Prover som tagits pekar på att kyrkans tak restes under 1300-1400-talet. Kyrkans branta gavelrösten är inte murade utan är idag brädklädda och har tidigare varit spåntäckta. Den murade medeltida volymen byggdes till under 1600-och 1700-talen. I korets förlängning timrades en sakristia och vid västra gaveln murades ett vapenhus. Sådana tillbyggnader blev allt vanligare från 1600-talet och likaså var det ...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1499 Nybyggnad
Det är oklart när kyrkan uppfördes. Den byggdes som en liten salkyrka med rakt avslutat korparti i öster. Denna kyrkotyp dominerade byggandet från 1200-talet och genom resten av medeltiden och användes frekvent även under 1600-talet. Prover som tagits pekar på att kyrkans tak restes under 1300-1400-talet.
År 1350 - 1550 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1600 - 1699 Ändring - ombyggnad
Ingången i sydväst igensattes, ingång i väster upptogs
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus
År 1600 - 1799 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1675 - 1709 Fast inredning - predikstol
År 1675 - 1709 Fast inredning - predikstol
År 1750 - 1799 Specifika inventarier - altartavla
År 1760 - 1760 Ändring - ombyggnad
Sydfasadens fönster
År 1845 - 1845 Återinvigning
År 1906 - 1906 Ändring - restaurering
Iståndsättning av kyrkan
År 1906 - 1906 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Rekonstruktion av äldre målning i blått med stjärnor i guld, i spegelvalvet
År 1906 - 1906 Invigning
År 1950 - 1959 Ändring - restaurering
År 1954 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
År 1989 - 1989 Underhåll - exteriör
Restaurering av norra takfallet.