Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅRE HAMRE 1:8 - husnr 1, DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

4187-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) (akt.)

1891 - 1894

1891 - 1894

Jämtland
Åre
Jämtland
Åre
Åre församling
Härnösands stift
Karolinervägen 24B

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Duveds kyrka uppfördes 1891 – 94 av byggmästare Lars Reinhold Bergström, Östersund. Ritningarna kom från Överintendentsämbetet och var signerade Gustaf Pettersson. Så när som på färgsättning och detaljer stämmer exteriören idag överens med arkitektens ritningar. Kyrkan restaurerades under åren 1926 – 27 efter ett program upprättat av arkitekt Anders Roland. Då ändrades färgsättningen både in- och utvändigt. Från början hade kyrkan en ljusröd exteriör men målades 1926 – 27 vit, en färg den har än idag. Vattenkastare i form av drakhuvuden togs bort och åtminstone en förvaras idag i tornrummet. Kyrkorummet var ursprungligen mörkt med b...

Läs mer i eget fönster

År 1891 - 1894 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Lars Reinhold Bergström (Byggmästare)

År 1891 - 1894 Nybyggnad - Korparti
Polygonalt kor

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Lars Reinhold Bergström (Byggmästare)

År 1891 - 1894 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Lars Reinhold Bergström (Byggmästare)

År 1891 - 1894 Nybyggnad - Torn
Torn

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Lars Reinhold Bergström (Byggmästare)

År 1891 - 1894 Fast inredning - predikstol
År 1891 - 1894 Fast inredning - läktare
År 1891 - 1894 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1891 - 1894 Nybyggnad
Duveds kyrka uppfördes 1891 – 94 av byggmästare Lars Reinhold Bergström, Östersund. Ritningarna kom från Överintendentsämbetet och var signerade Gustaf Pettersson. Så när som på färgsättning och detaljer stämmer exteriören idag överens med arkitektens ritningar.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Lars Reinhold Bergström (Byggmästare)

År 1926 - 1927 Ändring - restaurering

Anders Ekman (Arkitekt)

Anders Roland (Arkitekt)

År 1926 - 1927 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Gabriel Strandberg (Konstnär)

År 1926 - 1927 Fast inredning - altaruppsats

Gabriel Strandberg (Konstnär)

År 1994 - 1994 Ändring - restaurering

Jörgen Grönvik (Arkitekt)