Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÖMSUND STRÖMSUND 2:21 - husnr 1, STRÖMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad S 2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STRÖMS KYRKA (akt.)

1845 - 1847

1847 - 1847

Jämtland
Strömsund
Jämtland
Ström
Ström-Alanäs församling
Härnösands stift
Kyrkgatan 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Ströms kyrka är en fint proportionerad kyrkobyggnad av nyklassisk typ med lanterninkrönt torn i väster och smalare sakristia i det rektangulära långhusets förlängning. Det kom att dröja lång tid, drygt 30 år från beslutet att ersätta den medeltida tornlösa salkyrkan med en ny, innan det nya stora templet invigdes 1847. Stiftsbyggmästaren Simon Geting anlitades för arbetet och presenterade ritningar som genomgick en försiktig revidering av den framstående arkitekten Carl Gustaf Blom Carlsson vid Överintendentsämbetet. Geting lade grunden 1823 men först 1845 restes murarna av gesällen Frans Agathon Lindstein och för timmerarbetet svar...

Läs mer i eget fönster

År 1845 - 1847 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, sakristia och torn. Grunden påbörjades 1823.

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Frans Agathon Lindstein (Byggmästare)

Nils Henning Viktor af Trolle (Byggmästare)

År 1845 - 1847 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Frans Agathon Lindstein (Byggmästare)

Nils Henning Viktor af Trolle (Byggmästare)

År 1845 - 1847 Nybyggnad - Torn
Torn

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Frans Agathon Lindstein (Byggmästare)

Nils Henning Viktor af Trolle (Byggmästare)

År 1845 - 1847 Fast inredning - altaruppsats

Olof Storm (Konstnär - Bildhuggare)

År 1845 - 1847 Fast inredning - predikstol

Olof Storm (Konstnär - Bildhuggare)

År 1845 - 1847 Fast inredning - läktare
Läktarbarriären snidad av Olof Storm.

Olof Storm (Konstnär - Bildhuggare)

År 1847 - 1847 Nybyggnad
Det kom att dröja lång tid, drygt 30 år från beslutet att ersätta den medeltida tornlösa salkyrkan med en ny, innan det nya stora templet invigdes 1847. Stiftsbyggmästaren Simon Geting anlitades för arbetet och presenterade ritningar som genomgick en försiktig revidering av den framstående arkitekten Carl Gustaf Blom Carlsson vid Överintendentsämbetet. Geting lade grunden 1823 men först 1845 restes murarna av gesällen Frans Agathon Lindstein och för timmerarbetet svarade byggmästaren Nils Henning Victor af Trolle. Kyrkoarkitekturen i landet var relativt stabil under perioden och Ströms kyrka är ett i allt väsentligt tidsenligt verk, möjligen med undantag av tornavslutningens utformning.

Carl Fredrik Blom Carlsson (Arkitekt)

Frans Agathon Lindstein (Byggmästare)

Simon Geting (Arkitekt)

År 1848 - 1848 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Skenariktektur och draperimålning

Göran Sundin (Konstnär - Dekormålare)

År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Erik Peter Billström (Orgelbyggare)

År 1908 - 1908 Ändring - restaurering
År 1928 - 1930 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormålning i fönstersmygarna. Draperimåloningarna borttagna.

Paul Jonze (Konstnär)

År 1928 - 1928 Specifika inventarier - altartavla
Kristi uppståndelse. Kors och svep borttaget ur altaruppställningen som framflyttades och försågs med ny altartavla.

Bengt Hamrén (Konstnär)

År 1928 - 1930 Ändring - restaurering

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1928 - 1930 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1970 - 1971 Ändring - restaurering, interiör
Färgsättning av interiören

Paul Jonze (Konstnär)

År 1970 - 1971 Ändring - restaurering
Läktarunderbyggnad

Hans Jäderberg (Arkitekt)