Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BRÄCKE TOMASGÅRD 1:100 - husnr 1, HÄLLESJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jlm_03m63_01.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄLLESJÖ KYRKA (akt.)

1847 - 1848

1847 - 1848

Jämtland
Bräcke
Jämtland
Hällesjö
Hällesjö-Håsjö församling
Härnösands stift
Hällesjö kyrka 110

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkan uppfördes 1847-48 av byggmästaren Frans Agathon Lindstein och för träarbetet svarade byggmästaren Nils Henning Victor af Trolle. Den var fullt färdig och invigdes 1853. Ritningarna utfördes av arkitekten Johan Adolf Hawerman på Överintendentsämbetet, troligen efter en av Göran Sundin 1839 utarbetad ritning. Sundin i sin tur hade fått anvisningar av vicepastorn J. Sörlin i Ragunda om hur den nya kyrkobyggnaden skulle utformas. En byggmästare Lindstein fick av sockenstämman 1842 i uppdrag att utse en lämplig plats för kyrkobyggnaden samt att komma med ett förslag till ritning och kostnad. Vid sockenstämman 1846 förekommer slutl...

Läs mer i eget fönster

År 1847 - 1848 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, sakristia och vapenhus

Frans Agathon Lindstein (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Nils Henning Viktor af Trolle (Byggmästare)

År 1847 - 1848 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus

Frans Agathon Lindstein (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Nils Henning Viktor af Trolle (Byggmästare)

År 1847 - 1848 Fast inredning - läktare
År 1847 - 1848 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Frans Agathon Lindstein (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Nils Henning Viktor af Trolle (Byggmästare)

År 1847 - 1848 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes 1847-48 av byggmästaren Frans Agathon Lindstein och för träarbetet svarade byggmästaren Nils Henning Victor af Trolle. Den var fullt färdig och invigdes 1853.
År 1848 - 1848 Fast inredning - predikstol

Salomon Hägglöf Häggenås (Konstnär - Bildhuggare)

År 1850 - 1850 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Johan Gustaf Ek (Orgelbyggare)

År 1921 - 1923 Ändring - restaurering

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1923 - 1923 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurativa målningar med bibelspråk

Gabriel Strandberg (Konstnär)

År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad

John Åkerlund (Arkitekt)