Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BRÄCKE HÅSJÖ PRÄSTBORD 2:1 - husnr 1, HÅSJÖ GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jlm_03m65_10.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÅSJÖ GAMLA KYRKA (akt.)

1684 - 1684

1684 - 1684

Jämtland
Bräcke
Jämtland
Håsjö
Hällesjö-Håsjö församling
Härnösands stift
Håsjö gamla kyrka 110

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Enligt en nedtecknad uppgift från 1772 byggdes Håsjö gamla kyrka 1684 av Olof Ersson i Ragunda. På timmerväggen ovanför ingången till långhuset står ristat ”SH ANNO 1684 SHB”. En medeltida kyrka av okänd utformning finns belagd i arkivalier från 1314 och 1566. En källa från åren 1628-31 omtalar också en träkyrka i Håsjö, som alltså skulle ha föregått den nuvarande. Kyrkan användes fram till 1870-talet då den togs ur bruk när den nya kyrkan i Västanede ca 5 km därifrån stod klar. Efter nya kyrkans brand 1901 kom gamla kyrkan åter att användas fram till 1911, då en ny kyrka byggts upp. Under denna period genomfördes en moderniserande...

Läs mer i eget fönster

År 1684 - 1684 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, sakristia och vapenhus

Olof Ersson, Ragunda (Byggmästare)

År 1684 - 1684 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Olof Ersson, Ragunda (Byggmästare)

År 1684 - 1684 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus

Olof Ersson, Ragunda (Byggmästare)

År 1684 - 1684 Nybyggnad
Enligt en nedtecknad uppgift från 1772 byggdes Håsjö gamla kyrka 1684 av Olof Ersson i Ragunda. På timmerväggen ovanför ingången till långhuset står ristat ”SH ANNO 1684 SHB”.
År 1690 - 1709 Fast inredning - predikstol
Övertagen 1817 från en kyrka i Ångermanland
År 1696 - 1696 Fast inredning - altaruppsats

Gregorius Raaf (Konstnär - Dekormålare)

År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
År 1749 - 1749 Ändring - ombyggnad, interiör
Tunnvalv
År 1749 - 1749 Fast inredning - läktare
Orgelläktare
År 1870 - 1879 Återinvigning
År 1911 - 1911 Återinvigning
År 1935 - 1935 Ändring - restaurering
År 1935 - 1935 Invigning
Återinvigning efter restaurering.