Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BERG OVIKENS PRÄSTBORD 1:4 - husnr 1, OVIKENS NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ-2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OVIKENS NYA KYRKA (akt.)

1903 - 1905

1903 - 1905

Jämtland
Berg
Jämtland
Oviken
Oviken-Myssjö församling
Härnösands stift
Kyrkvägen 11

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Ovikens nya kyrka uppfördes mellan år 1903-1905 efter ritningar av arkitekten Gustaf Hermansson. De bevarade ritningarna är daterade 1895, 1897, 1902 och 1903. Arbetet leddes av byggmästarna J.A. Gärdin och J.A. Hellstrand från Östersund. Kyrkan stod klar 1905 och invigdes året efter. Kyrkan är byggd i nygotisk stil med stomme och fasader i tegel. Den består av ett treskeppigt långhus med vindfång för sidoentréerna som bildar korsarmar, ett polygonalt avslutat lägre kor som flankeras av sakristia i öster och ett arkiv i väster, samt ett torn med huvudingång i norr flankerat av trapphus med separat ingång på var sida.

Kyrkans ext...

Läs mer i eget fönster

År 1903 - 1905 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus och torn

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

J A Gärdin (Byggmästare)

John A Hellstrand (Byggmästare)

År 1903 - 1905 Nybyggnad - Korparti
Polygonalt kor

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

J A Gärdin (Byggmästare)

John A Hellstrand (Byggmästare)

År 1903 - 1905 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

J A Gärdin (Byggmästare)

John A Hellstrand (Byggmästare)

År 1903 - 1905 Nybyggnad - Torn
Torn

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

J A Gärdin (Byggmästare)

John A Hellstrand (Byggmästare)

År 1903 - 1905 Nybyggnad - Vapenhus
Två vapenhus

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

J A Gärdin (Byggmästare)

John A Hellstrand (Byggmästare)

År 1903 - 1905 Fast inredning - altaruppsats
År 1903 - 1905 Fast inredning - predikstol
År 1903 - 1905 Fast inredning - bänkinredning
År 1903 - 1905 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1903 - 1905 Nybyggnad
Ovikens nya kyrka uppfördes mellan år 1903-1905 efter ritningar av arkitekten Gustaf Hermansson. De bevarade ritningarna är daterade 1895, 1897, 1902 och 1903. Arbetet leddes av byggmästarna J.A. Gärdin och J.A. Hellstrand från Östersund. Kyrkan stod klar 1905 och invigdes året efter.

J A Gärdin (Byggmästare)

John A Hellstrand (Byggmästare)

År 1935 - 1935 Återinvigning
År 1972 - 1973 Ändring - restaurering
Restaurering efter beslut 1971 om att bevara kyrkan.