Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BERG OVIKENS PRÄSTBORD 1:4 - husnr 3, OVIKENS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VySfasadfrSÖ.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OVIKENS GAMLA KYRKA (akt.)

1758 - 1763

1758 - 1763

Jämtland
Berg
Jämtland
Oviken
Oviken-Myssjö församling
Härnösands stift
Oviksvägen 17

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkan fick sin nuvarande utformning under åren 1758-63 när en äldre stenkyrka byggdes om och förstorades under ledning av byggmästaren Pehr Olofsson från byn Dillne i Oviken. Denne ledde under samma period många ombyggnader av kyrkor i länet. Vid ombyggnaden byggdes den äldre kyrkan ut mot söder och väster. Äldre murpartier finns kvar i det nordöstra hörnet av den nuvarande kyrkan. Vid ombyggnadsarbeten av golvet under 1900-talet har man hittat rester efter äldre murade väggar som klargjort kyrkans storlek före ombyggnaden. Det var en salkyrka, bestående av ett långhus med rakavslutat korparti i öster, sakristia i nordöst och sanno...

Läs mer i eget fönster

År 1758 - 1763 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och sakristia. Medeltida murverk i nordöstra delen.

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1758 - 1763 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1758 - 1763 Fast inredning - bänkinredning
År 1758 - 1763 Nybyggnad
Kyrkan fick sin nuvarande utformning under åren 1758-63 när en äldre stenkyrka byggdes om och förstorades under ledning av byggmästaren Pehr Olofsson från byn Dillne i Oviken. Denne ledde under samma period många ombyggnader av kyrkor i länet. Vid ombyggnaden byggdes den äldre kyrkan ut mot söder och väster. Äldre murpartier finns kvar i det nordöstra hörnet av den nuvarande kyrkan. Vid ombyggnadsarbeten av golvet under 1900-talet har man hittat rester efter äldre murade väggar som klargjort kyrkans storlek före ombyggnaden. Det var en salkyrka, bestående av ett långhus med rakavslutat korparti i öster, sakristia i nordöst och sannolikt med ett vapenhus i nordväst. Det är osäkert från vilken tid den äldre kyrkan härrör. I ett visitationsprotokoll från 1319 omtalas en kyrka i Oviken, men år 1503 äger en invigning rum efter en om- eller nybyggnad. Det är osäkert om den äldre medeltida kyrkan byggdes ut eller revs 1503. På de bevarade murarna från 1500-talskyrkan har rester av kalkmålningar stilistiskt daterade till 1500-talets mitt tagits fram.

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1759 - 1760 Fast inredning - altaruppsats

Jonas Pålsson Granberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1760 - 1760 Specifika inventarier - altartavla
Korsfästelsen

Carl Hofverberg (Konstnär)

År 1760 - 1760 Fast inredning - predikstol

Johan Edler d.ä. (Konstnär - Bildhuggare)

År 1783 - 1783 Fast inredning - läktare

Anders Berglin (Konstnär - Dekormålare)

Pehr Sundin d.ä. (Konstnär)

År 1797 - 1797 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Lars Fredrik Hammardahl (Orgelbyggare)

År 1813 - 1813 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Skenarkitektur, avlägsnad 1932-1935

Pehr Sundin d.ä. (Konstnär)

År 1906 - 1906 Återinvigning
År 1932 - 1935 Ändring - restaurering
Omfattande restaurering efter att kyrkan stått övergiven.

Eric Festin (Arkitekt)

Erik Fant (Arkitekt)

J A Sandberg (Byggmästare)

Olof Karlsson (Konservator)

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1932 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Vindfång
År 1935 - 1935 Invigning
År 1965 - 1967 Fast inredning - läktare
Läktarunderbyggnad

Hans Jäderberg (Arkitekt)

Lennart Söderholm (Arkitekt)

År 1965 - 1967 Ändring - restaurering

Hans Jäderberg (Arkitekt)

Lennart Söderholm (Arkitekt)