Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÄNGNÄS LÄNNA KYRKA 1:1 - husnr 1, LÄNNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-754.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÄNNA KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1170 - 1229

Södermanland
Strängnäs
Södermanland
Länna
Åker-Länna församling
Strängnäs stift
Länna kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1150 - 1199 Nybyggnad
En romansk stenkyrka uppfördes. Den bestod troligen av ett långhus, ett smalare kor i öster samt ett torn i väster.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1170 - 1229 Nybyggnad
Långhus och torn
År 1170 - 1229 Nybyggnad - Torn
Endast nedersta våningen färdigställd.
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
S:t Eskilsbilden, Mariabilden och dopfunten tillverkades.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt i öster.
År 1300 - 1399 Rivning
Koret revs

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
Kyrkan förlängdes åt öster

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad
Kyrkan byggdes om till salkyrka

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia byggdes i norr.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1300 - 1599 Rivning
Tornet revs

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1450 - 1499 Valvslagning
Tre tegelvalv slogs i långhuset.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus av tegel byggdes framför sydportalen.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1624 - 1624 Fast inredning - läktare
En orgelläktare byggs.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1636 - 1636 Fast inredning - altare
Det fristående altaret flyttades in mot östväggen.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1636 - 1636 Fast inredning - bänkinredning
Sluten bänkinredning sattes in.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1640 - 1640 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1739 - 1739 Ändring - ombyggnad
Kyrkan byggdes om. En utbyggnad mot norr gjordes. Två av de tre tegelvalven revs och ett platt trätak sattes in. Sakristian och vapenhuset revs. Vapenhuset ersattes av ett nytt timrat och en sakristia inreddes i tornets bottenvåning. En ny läktare byggdes i väster.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1740 - 1740 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1765 - 1765 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkades.

. Kullberg, Strängnäs (Hantverkare - Snickare)

Peter Grönholm, Mariefred (Hantverkare - Målare)

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1816 - 1816 Underhåll - exteriör
Vapenhuset reparerades, då putsen lagades.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1837 - 1837 Nybyggnad - Torn
Klockstapeln ersattes av ett panelat kvadratiskt torn.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1840 - 1840 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick sin första orgel. Verkmästaren Anders Rockman, Åkers styckebruk.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel
Kyrkan får en ny orgel.

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1900 - 1900 Ändring - påbyggnad
Tornet påbyggt.
År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad
Kyrkan reparerades efter många års förfall. Altaret flyttades till sydväggen och församlingen fick sitta i utbyggnaden, som förlängdes mot norr. Det ofullbordade tornet revs och ett nytt uppfördes. Vapenhuset revs och sydportalen ersattes av ett fönster. Skulpturerna justerades. Predikstolen flyttades från södra väggen. Nya öppna bänkar ersatte de slutna bänkarna. Ny läktare byggdes. Nytt tak sattes in.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1926 - 1926 Fast inredning - glasmålning
Ett dekorerat glasfönster sattes in bakom altaret.

Carl Bergsten (Arkitekt)

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, fönster
Ljusdämpande glas sattes in i korets fönster.

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1936 - 1936 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs om.

Theodor Frobenius (Orgelbyggare)

År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkan renoverades utvändigt. Trappgaveln i öster revs och kyrkan fick sin röda färg.

Johan Thomé (Byggmästare)

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan renoverades invändigt. Altaret flyttades till en bit framför sydväggen och fick en ny gestaltning. Fönstret bakom altaret murades igen och det målade glasfönstret flyttades till gamla korets östra fönster. Predikstolens marmorering togs fram. Skulpturerna återställdes och konserverades. Ny bänkinredning köptes från soldathemmet i Strängnäs. Invändiga måleriarbeten på bl a läktaren. Läktaren fick ny spiraltrappa. Orgeln restaurerades. Förvaringsutrymmen byggdes i västentrén. Golvet lades om, då kalkstensplattor återanvändes och kompletterades med tegel. Ett nytt vattenburet värmesystem installerades. Pannrummet fick betongbjälklag och en trappa byggdes till pannrummet.

Jerk Alton (Arkitekt)

Peter Tångeberg (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1976 - 1976 Fast inredning - orgel
En kororgel anskaffades.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Länna kyrka. Sörmländska kyrkor 57, 1991 (Publikation)

År 2004 - 2004 Underhåll - exteriör
Kyrkan renoverades utvändigt. Plåten på tornet byttes ut. Putsarbeten utfördes och fasaderna avfärgades med kalklimfärg. En dräneringsledning grävdes ned runt kyrkan. Fönstren målades. Västentrén handikappanpassades.

Sörmlands museum, antikvarisk rapport 2006:1 (Arkiv)

År 2005 - 2006 Teknisk installation - larm
Larm installerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2005 - 2006 Teknisk installation - värme
Oljetanken byttes ut mot en bergvärmepump.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2008 - 2008 Underhåll - interiör
Kyrkan renoverades invändigt. Väggar och valv rengjordes och målades. Tornentrén i väster renoverades.

AQ Arkitekter (Arkitektkontor)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)