Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KATRINEHOLM PALMEN 8 - husnr 1, KATRINEHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Katrineholm 8

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KATRINEHOLMS KYRKA (akt.)

1900 - 1902

1901 - 1903

Södermanland
Katrineholm
Södermanland
Katrineholm
Katrineholmsbygdens församling
Strängnäs stift
Bondegatan 18, Kyrkogatan 17

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Carl Flodin (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Torn

Carl Flodin (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Korparti

Carl Flodin (Arkitekt)

År 1901 - 1903 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes i nord- sydlig riktning med koret i norr, i en amerikainfluerad nygotisk stil. Fasader med ljus puts och rött tegel. Kopparklädd tornhuv, långhus med mönsterlagt skiffertak. Interiören försågs med språkband och dekorationsmåleri. Tre målade korfönster. Öppen takstol.

Carl Flodin (Arkitekt)

Carl Möller (Arkitekt)

Edvard August Bergh (Konstnär - Dekormålare)

F A Hjort (Byggmästare)

Neuman & Vogel, Stockholm (Firma)

Tranås Snickerifabrik (Firma)

Katrineholms kyrka. Sörmländska kyrkor 121, 1949 (Publikation)

Katrineholm (Publikation)

År 1901 - 1903 Invigning
Kyrkan invigdes den 11 januari 1903 av biskop U L Ullman.

Katrineholms kyrka. Sörmländska kyrkor 121, 1949 (Publikation)

Katrineholm (Publikation)

År 1904 - 1904 Fast inredning - orgel
Ny orgel installerades

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Katrineholms kyrka. Sörmländska kyrkor 121, 1949 (Publikation)

År 1908 - 1908 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen målas om

Katrineholms kyrka. Sörmländska kyrkor 121, 1949 (Publikation)

År 1910 - 1910 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning

Katrineholms kyrka. Sörmländska kyrkor 121, 1949 (Publikation)

År 1912 - 1912 Teknisk installation - värme
En värmecirkulation installerades. Innanfönster sattes in

Katrineholms kyrka. Sörmländska kyrkor 121, 1949 (Publikation)

År 1914 - 1914 Fast inredning - bänkinredning
Sidogångar anordnades genom förkortning av bänkar

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)

Katrineholms kyrka. Sörmländska kyrkor 121, 1949 (Publikation)

År 1926 - 1926 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades. Invändigt målades inredningen i mildare färger, takstolen målades i grått och Kassetterna i taket dekorerades med mönster i guld. Väggarna i långhuset marmorerades. Dörrar ornerades, läktarbarriären marmorerades och ornerades, likaså orgeln.

Erik Fant (Arkitekt)

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)

Katrineholms kyrka. Sörmländska kyrkor 121, 1949 (Publikation)

År 1926 - 1926 Fast inredning - predikstol
Kyrkans nya predikstol placerades till vänster om koret. Ny altartavla "Pietá", nya nummertavlor, dopfunten av kolmårdsmarmor (1902) kläddes in med trä och försågs med kåpa.

David Helldén (Arkitekt)

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)

Katrineholms kyrka. Sörmländska kyrkor 121, 1949 (Publikation)

År 1926 - 1926 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla "Pietá"

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)

Katrineholms kyrka. Sörmländska kyrkor 121, 1949 (Publikation)

År 1926 - 1926 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av kolmårdsmarmor (1902) kläddes in med trä och försågs med kåpa.

Erik Fant (Arkitekt)

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)

Katrineholms kyrka. Sörmländska kyrkor 121, 1949 (Publikation)

År 1926 - 1926 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kassetterna i taket dekorerades med mönster i guld. Väggarna marmorerades. Dörrar ornerades, läktarbarriären marmorerades och ornerades, likaså orgeln

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)

Katrineholms kyrka. Sörmländska kyrkor 121, 1949 (Publikation)

År 1957 - 1957 Ändring - restaurering
Kyrkan renoverades in- och utvändigt. Målningarna och bjälkarna i långhustaket täcktes med vit väv, korets väggdekoration lämnades synlig. Ekpanel på korets väggar togs bort. Trätrappan till koret ersattes med en kalkstenstrappaTroligen tillkom ingången till predikstolen med rummet väster om koret. Nytt krucifix.

Nils Boiardt (Konstnär - Bildhuggare)

Per Danielsson (Arkitekt)

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)

År 1957 - 1957 Fast inredning - läktare
Den ursprungliga orgelläktaren revs och ersattes med en ny.

Nils Boiardt (Konstnär - Bildhuggare)

Per Danielsson (Arkitekt)

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)

År 1967 - 1967 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkans fasader renoverades. Tidigare färglager togs bort från fasadernas ornamentik av rött tegel, bland omfattningar och lister

Yngve Norman (Arkitekt)

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)

År 1967 - 1967 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia tillfogades i öster

Yngve Norman (Arkitekt)

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)

År 1969 - 1970 Underhåll - takomläggning
Kyrkan stormskadades och plåtarbeten utfördes

Gustavssons plåtslageri (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1988 - 1990 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster med färgade aluminiumbågar och floatglas installerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - 2005 Underhåll
Tornet och tornspiran genomgick omfattande reparationer på grund av skador orsakade av vattenläckage.

Muntig uppgift (Okänd)

År 1992 - 1992 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkans fasader renoverades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Konservatorsarbeten
Kyrkans kalkstensportaler konserverades

StenKonserveringsKonsult AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades invändigt enligt önskan att återställa kyrkan till 1926 års utseende. Takmålningarna togs fram och konserverades. Väggarna målades i ljusare och varmare färger.

Jerk Alton (Arkitekt)

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)

År 1994 - 1994 Fast inredning - bänkinredning
Tre bänkrader på vardera sidan togs bort längst fram.

Jerk Alton (Arkitekt)

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)

År 1994 - 1994 Specifika inventarier - dopfunt
Ny placering av dopfunt

Jerk Alton (Arkitekt)

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)

År 1994 - 1995 Fast inredning - altare
Nytt fristående altare med den gamla altarskivan bevarad

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Fast inredning - orgel
Ny orgel i 29 stämmor bakom befintlig fasad

Walter Thür Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Katrineholms kyrka, 1994 (Okänd)