Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN HYLTINGE KYRKA 1:1 - husnr 2, HYLTINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3463-003.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HYLTINGE KYRKA (akt.)

1280 - 1319

1300 - 1350

Södermanland
Flen
Södermanland
Hyltinge
Flen, Helgesta-Hyltinge församling
Strängnäs stift
Hyltinge kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1280 - 1319 Nybyggnad
Långhus
År 1300 - 1350 Nybyggnad
En stenkyrka uppfördes med rektangulär plan. Möjligen uppfördes sakristian samtidigt

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1482 - 1482 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka göts, invigd till S:t Mikael

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1641 - 1641 Fast inredning - läktare
Läktaren målades

Nils Målare i Tunatorp (Konstnär - Dekormålare)

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1644 - 1644 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Väggar och tak dekormålades, bekostat av landshövdingen Jöran Sparre, Sparreholm

Nils Målare i Tunatorp (Konstnär - Dekormålare)

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1669 - 1669 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av röd och grön kalksten skänkt till kyrkan av fru Emerentia Stake

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1944 (Publikation)

År 1700 - 1799 Rivning
Vapenhuset revs

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster togs upp och utvidgades. Sydportalen gjordes om till fönster

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad, port
Ny portal i väster

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1803 - 1803 Nybyggnad - Korparti
Uppfört som gravkor för familjen Sprengtporten

Anders Sundström d y (Arkitekt)

År 1803 - 1803 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Anders Sundström d y (Arkitekt)

År 1803 - 1803 Nybyggnad - Torn

Anders Sundström d y (Arkitekt)

År 1803 - 1803 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster

Anders Sundström d y (Arkitekt)

År 1803 - 1803 Nybyggnad - Torn
Torn uppfördes över långhusets västra del, länsbyggmästare Sundström

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1803 - 1803 Ändring - tillbyggnad
Den östra gaveln revs och kyrkorummet förlängdes, länsbyggmästare Sundström

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1803 - 1803 Nybyggnad - Gravkor
Nytt gravkor i öster byggdes åt familjen Sprengtporten på Sparreholm, länsbyggmästare Sundström

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1803 - 1803 Ändring - ombyggnad, interiör
Valven revs, ersattes med ett gipsat trävalv. Delar av den södra muren revs och byggdes åter upp i tegel. Länsbyggmästare Sundström

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1803 - 1803 Fast inredning - Altarpredikstol
Koret försågs med altarpredikstol
År 1803 - 1803 Fast inredning - Altarpredikstol
Koret försågs med altarpredikstol

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1859 - 1859 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk med åtta stämmor och ny orgelfasad

Johan Lund (Orgelbyggare)

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1890 - 1899 Fast inredning - glasmålning
Vissa fönster försågs med glasmålningar

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1944 (Publikation)

År 1890 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1944 (Publikation)

År 1892 - 1892 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgades
År 1900 - 1910 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av trä, bekostad av Robert Dickson

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1944 (Publikation)

År 1900 - 1900 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkan fick två klockor, skänkta av Emily och Robert Dickson

Beckman & Co (Klockgjutare)

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol av ek, altarpredikstolen togs delvis bort.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1924 - 1925 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekorationer på väggar och valv. Förslag av ark I Tengbom och konstnären Yngve Lundström

Ivar Tengbom (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär)

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1925 - 1925 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggdes om till 11 stämmor

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1947 - 1947 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggdes om

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1956 - 1957 Ändring
Två gravstenar placerades i tornrummets golv. Ny vägg mellan kyrksal och tornrum. Vid arbetet påträffades kalkmålningar av samme mästare som i Flens kyrka samt i Tovastugans festsal

Rolf Bergh (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1956 - 1957 Fast inredning - läktare
Ny läktare av betong

Rolf Bergh (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1956 - 1957 Teknisk installation - värme
Värmeledningsarbeten

Rolf Bergh (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1956 - 1957 Specifika inventarier - dopfunt
Ställning av smidesjärn till medeltida cuppa

Rolf Bergh (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Hyltinge kyrka, Sörmländska kyrkor 54, 1997 (Publikation)

År 1990 - 1991 Underhåll - takomläggning
Befintlig plåtbeklädnad på och vid tak ommålades, utom vid taket över sakristian. Vid målningen användes Alcro blymönja och Alcro takfärg.

Takbeläggningar (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1998 - 1998 Fast inredning - bänkinredning
Tre bänkrader i långhusets sydöstra hörn togs bort för att ge plats åt ett nytt textilskåp

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1998 - 1998 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målningsarbete utfördes i sakristian och på textilskåpet

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)