Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN HELGESTA 4:1 - husnr 1, HELGESTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Helgesta 9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HELGESTA KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1199

Södermanland
Flen
Södermanland
Helgesta
Flen, Helgesta-Hyltinge församling
Strängnäs stift
Helgesta kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1150 - 1199 Nybyggnad
Tunnvalvet dekorerades med målningar i barockstil. Även vapenhusets valv försågs med målningar i 1600-tals stil
År 1150 - 1199 Nybyggnad
Kyrkan nyuppfördes av natursten och bestod av ett rektangulärt långhus i väster och ett läger, smalare kor i öster

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1150 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sten tillverkades

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1280 - 1319 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt mot öster
År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan utvidgades troligen under denna period åt öster genom att koret revs och långhuset tillbyggdes en kvadrat. En sakristia uppfördes möjligen vid östra delen av långhusets norra sida.

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1300 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus uppfördes vid västra delen av långhusets södra mur.

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1400 - 1499 Valvslagning
Kyrkorummets valv slogs troligen under denna period.

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, exteriör
Dekorationsmålningar på kyrkans fasader, påträffades 1951
År 1641 - 1641 Fast inredning - läktare
Läktare uppfördes i västra delen av långhuset, senare ersatt

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1642 - 1642 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan skänktes till kyrkan av kammarherre David Stuart med maka på Rockelstad.

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1687 - 1687 Ändring
Huvudingången flyttades till långhusets västra gavel, då vapenhuset såldes till gravplats åt Anders Heland med familj. Förändringen medförde att en portal togs upp i den västra gaveln.

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1687 - 1687 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol, skänkt av familjen Heland på Geversnäs

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1696 - 1696 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla skänktes till kyrkan av Anders Helands änka, matronan Chatarina Möller, Geversnäs

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1762 - Okänt Ändring
Församlingen återköpte vapenhuset

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1764 - 1764 Nybyggnad - Korparti
Ursprungligen uppfört som sakristia. Ombyggt till kor 1902
År 1764 - 1764 Ändring - tillbyggnad
Långhuset vidgades mot norr
År 1764 - 1764 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan utvidgas genom att norra sidan slogs ned till grunden, bl a revs sakristian och de medeltida valven. Vid nyuppförandet av norra sidan fördubblades kyrkans bredd

Nils Falk (Byggmästare)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1764 - 1764 Nybyggnad - Sakristia
En ny sakristia uppfördes vid den östra gaveln. Sakristian försågs med två symmetriskt placerade dörrar in mot koret.

Nils Falk (Byggmästare)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1764 - 1764 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan inredning förnyades med bla bänkinredning

Nils Falk (Byggmästare)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1764 - 1764 Ändring - ombyggnad, fönster
Kyrkan fick nya större fönster

Nils Falk (Byggmästare)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1764 - 1764 Specifika inventarier - altartavla
Kyrkans inredning förnyades med bl a en ny altartavla framställande Kristi himmelsfärd

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1764 - 1764 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkorummet täcktes av ett gipsat tunnvalv av trä.

Nils Falk (Byggmästare)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1764 - 1764 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkan fick nytt tak

Nils Falk (Byggmästare)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1848 - 1848 Fast inredning - läktare
Ny orgelläktare

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1848 - 1848 Fast inredning - orgel

Johan Lund (Orgelbyggare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1902 - 1902 Nybyggnad - Sakristia
År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkorummet försågs med nytt innertak. Det gipsade tunnvalvet täcktes med träpanel som dekrorerades. Den tidigare sakristian vid kyrkans östra gavel inreddes till kor. Väggarna höjdes och rummet öppnades upp mot långhuset genom upptagandet av en triumfbåge mellan koret och långhuset. I det nya koret upptogs ett runt fönster med en glasmålning föreställande Guds lamm och de fyra evangelisterna.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1944 (Publikation)

År 1902 - 1902 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Tunnvalvet dekorerades med målningar i barockstil

Theodor Pettersson (Konstnär - Dekormålare)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1944 (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning föreställande Guds lamm och de fyra evangelisterna

Neumann & Vogel (Hantverkare)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1944 (Publikation)

År 1902 - 1902 Nybyggnad - Sakristia
En ny sakristia uppfördes norr om det nya koret

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1944 (Publikation)

År 1902 - 1902 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkorummet försågs med ny bänkinredning. Bänkskärmar från den äldre inredningen återanvändes som väggpanel.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1944 (Publikation)

År 1902 - 1902 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten renoverades och kompletterades med ny fot

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1944 (Publikation)

År 1902 - 1902 Teknisk installation - värme
Ny uppvärmning med varmluft

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1944 (Publikation)

År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om till 16 stämmor och två manualer

Th. Frobenius & Sonner (Orgelbyggeri)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1951 - 1951 Underhåll - golv
Kor och mittgång fick nytt golv av tegel

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkans interiör gavs en ny färgstättning

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, innertak
Av ekonomiska skäl täcktes kyrkrummets takmålning från 1902 över med nytt innertak av laserade bräder

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad
Sakristian byggdes ut åt norr och försågs med toalett. Under sakristian anordnades ett bisättningsrum.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Ändring
Det romanska fönstret på långhusets södra sida togs upp och försågs med glasmålning. Det runda fönstret i korets östra gavel murades igen

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

Till hembygden 1952 (Publikation)

År 1951 - 1951 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning bekostad av godsägare Bernt Sörlander, Helgesta gård

Gunnar Torhamn (Konstnär)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

Till hembygden 1952 (Publikation)

År 1951 - 1951 Fast inredning - altarring
Altarringen togs bort

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

År 1951 - 1951 Specifika inventarier - altarskåp
Nytt altarskåp sattes in.

Gunnar Torhamn (Konstnär)

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

Till hembygden 1952 (Publikation)

År 1951 - 1951 Fast inredning - predikstol
Predikstolens ursprungliga färgsättning togs fram

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

Till hembygden 1952 (Publikation)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

Till hembygden 1952 (Publikation)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning installerades

Helgesta kyrka, Sörmländska kyrkor 45. 1980 (Publikation)

Till hembygden 1952 (Publikation)

År 1951 - 1951 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, exteriör
Dekorationsmålningar från 1600-talet påträffades på kyrkans fasader
År 1970 - 1970 Underhåll - golv
Golvet i kyrkans bänkkvater var angripet av svamp och renoverades. Befintligt golv av linoleum på plankor revs ut och ersattes med tegel på bjälklag av betong. Teglet lades lika befintligt i mittgång och kor.

Byggnadsfirman Lindkvist & Co (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1970 - 1970 Arkeologisk undersökning
Vid den arkeologiska undersökningen av kyrkan påträffades i den norra halvan rester av vad som tolkades vaa den gamla sakristians västra vägg. Söder om mittgången påträffades grundläggningar av tegelvalvens hörn- och väggpilastrar.

Ivar Schnell (Författare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1990 Underhåll - exteriör
Tak- och fasadarbeten utfördes.Befintligt putsskikt av kalkcementbruk avlägsnades, liksom underliggande äldre kalkfärgskikt. Det understa putsskiktet lagades.Sockeln målades i grå kulör lika rengjord fönsterinklädnad av sten.Fasaderna avfärgades med Gotlandskalkfärg enligt RAÄ:s färglikare, kulör 7-1.Plåtbeklädnaderna åtgärdades. Stuprören målades i kulör lika fasaderna. All övrig plåt och trä målades svart.Taket täcktes med holländskt, svartglaserat tegel i stället för tidigare svartmålat lertegel.Befintligt dekormåleri från 1600-talet på kyrkans fasader konserverades.

BPA (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1990 Konservatorsarbeten
Befintligt dekormåleri från 1600-talet på kyrkans fasader konserverades.

Lars Göthberg (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Specifika inventarier - textilskåp
Ett nytt textilskåp sattes in i sakristian

Lars Pettersson (Hantverkare - Snickare)