Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN FLENS KYRKBOL 1:2 - husnr 1, FLENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Flen 12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLENS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1299

Södermanland
Flen
Södermanland
Flen
Flen, Helgesta-Hyltinge församling
Strängnäs stift
Flens kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av mälardalstyp indikerar förekomsten av en äldre kyrka

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Stenkyrkan uppfördes, en salkyrka

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1300 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia tillfogades norr om koret.

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1300 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset uppfördes söder om långhuset

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1490 - 1510 Valvslagning
Kyrkans plana innertak ersattes med stjärnvalv, så kallade gubbvalv. Kyrkans murar breddades och höjdes för erhålla vederlag för valven.

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 1947 (Publikation)

År 1640 - 1649 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Valv och väggar i lånhusets östra travé dekoreras med målningar

Nils i Tunatorp (Konstnär - Dekormålare)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 1947 (Publikation)

År 1645 - 1645 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Valv och väggar i långhusets västra travé dekoreras med målningar av okänd mästare

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 1966 (Publikation)

År 1660 - 1669 Nybyggnad - Korparti
Fungerar också som gravkor för familjen Rosenhane

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1660 - 1669 Nybyggnad - Korparti
Kyrkan utökas med ett gravkor för familjen Rosenhane, Stenhammar säteri. Övre delen iordningställs som kyrkans högkor. Donator Fru Brita Ribbing-Rosenhande

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 1947 (Publikation)

År 1660 - 1669 Nybyggnad - Gravkor
Kyrkan utökas med ett gravkor för familjen Rosenhane, Stenhammar säteri. Övre delen iordningställs som kyrkans högkor. Donator Fru Brita Ribbing-Rosenhande

Brita Ribbing - Rosenhane (Byggherre)

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1664 - 1664 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol skänkt till kyrkan. Troligen tillverkad av mäster Johan Gabrielsson. Donator Fru Brita Ribbing-Rosenhane

Johan Gabrielsson (Konstnär - Bildhuggare)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 1947 (Publikation)

År 1688 - 1688 Specifika inventarier - kyrkklocka
En av klockorna sprack

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1718 - 1718 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts. Donerad från Stenhammar

Erik Näsman (Klockgjutare)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1740 - 1740 Rivning
Vapenhuset angavs vara rivet

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1746 - 1746 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning. Bekostat av grevinnan Ebba Charlotta Douglas, Stenhammar

Erich Lennartsson (Hantverkare - Snickare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 1947 (Publikation)

År 1746 - 1746 Fast inredning - läktare
Ny läktare

Erich Lennartsson (Hantverkare - Snickare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 1947 (Publikation)

År 1746 - 1746 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster togs upp i långhusests norra fasad. De medeltida fönsteröppningarna på sydsidan förstorades. Bekostat av grevinnan Ebba Charoltta Douglas, Stenhammar

Erich Lennartsson (Hantverkare - Snickare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 1947 (Publikation)

År 1793 - 1793 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats skänkt av Elisabeth Indebetou på Hornsund

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1793 - 1793 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla föreställande Korsnedtagningen sätts upp i kyrka, skänkt av Elisabeth Indebetou, Hornsund

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1795 - 1798 Nybyggnad - Torn
Kyrkans torn uppfördes av tegel och putsades. Tornhuven täcktes med spån. Initiativtagare baron Gabriel Falkenberg, Stenhammar
År 1795 - 1798 Ändring
Sydportalen murades igen. Sakristian försågs med trägolv

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 1947 (Publikation)

År 1795 - 1798 Nybyggnad - Torn
Kyrkans torn uppfördes av tegel och putsades. Tornhuven täcktes med spån. Initiativtagare Gabriel Falkenberg, Stenhammar

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 1947 (Publikation)

År 1801 - 1801 Teknisk installation - värme
Sakristian försågs med eldstad

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1807 - 1807 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan inköptes

I F Bremer (Klockgjutare)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1818 - 1818 Underhåll - takomläggning
Yttertaket belades med tegel

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1842 - 1842 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick sin första orgel i 7 stämmor. Bekostad av herrskapet på Stenhammar

Pehr Gullbergsson (Orgelbyggare)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 1947 (Publikation)

År 1888 - 1888 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt. Dekorationsmålningarna togs fram

B P Hedlund (Konstnär - Dekormålare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1888 - 1888 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning i nygotisk stil tillkom.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1894 - 1894 Underhåll - takomläggning
Yttertaket belades med rödmålad plåt

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk med 11 stämmor byggdes in i den nya fasaden

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 1947 (Publikation)

År 1930 - 1931 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades. Sockeln förstärktes med sten och cement. Fasaderna putslagades och avfärgades.Plåttaket målades svart.Trägolvet i sakristian togs bort

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 1947 (Publikation)

År 1966 - 1966 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt. Sakristian försågs med källarvåning. Korets södra fönster igenmurades. Sydportalen påträffades och dess form återställdes ut- och invändigt

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1966 - 1966 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1966 - 1966 Konservatorsarbeten
Korets schablonmålning avlägsnades. Konserveringsarbete utfördes invändigt, bland annat på kalkmålningarna.

Albert Eriksson (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggdes om

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1970 - 1970 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkan restaurerades utvändigt. Fasaderna putslagades med KC-bruk och avfärgning med plastförstärkt kalkfärg, typ Serponit härdfärg.Plåttaket ersattes med kopparplåt.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggdes om

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 1993 - 1993 Underhåll - takstol
Rötskador i gravkorets lanternin lagades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - interiör
Kyrkan rengjordes invändigt. Kalkavfärgade ytor rengjordes med syntetisk svamp och lagades med kalkbruk. Avfärgning av lagade ytor utfördes med Serponit kalkfärg.

Fredriksson Fasad AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)

År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkan restaurerades utvändigt. Fasaderna lagades, omputsades och avfärgades i brutet vitt med listverk i rosa. Fönster och dörrar målades i engelskt rött.

AQ Arkitekter (Arkitektkontor)

Mälarputs AB (Entreprenör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Flens kyrka. Sörmländska kyrkor 91. 2001 (Publikation)